I morgen disputerer Trond Børvik!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

I morgen, fredag 1. november, disputerer Trond Børvik!

Han er lungelege, og tittel på hans avhandling er «Impact of Chronic Obstructive Respiratory Disease (COPD), respiratory symptoms and oxygen saturation on the risk of incident venous thromboembolism (VTE) and VTE-related mortality in a general population».

Prøveforelesning foregår kl. 10.15 på Auditorium Cortex på MH-bygget, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. Tittel på prøveforelesningen er “Duration of treatment, risk assessment and thrombophilia testing after acute pulmonary embolism: evidence based and Beyond”. Forsvar av avhandlingen skjer kl. 12.15, samme sted.

Kort populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

En venøs blodpropp finnes enten i en vene i beinet eller i lungen, halvparten er provosert (klar utløsende årsak) resten er uprovosert (ingen sikker årsak).

KOLS er den største røykerelaterte lungesykdom og den tredje største dødsårsak i verden. Undersøkelser kan tyde på at KOLS øker risiko for venøs blodpropp, risikoen øker med økende sykdomsomfang. Lavt oksygen i blod, hoste, tung pust og slim tror man kan øke risikoen for en venøs blodpropp hos personer både med og uten KOLS. Kombinasjonen av venøs blodpropp og KOLS kan også øke dødeligheten.

I våre studier har vi funnet at alvorlig KOLS gav en 60 % økt risiko for venøs blodpropp. Risikoen for en provosert blodpropp hos en person med KOLS var doblet sammenlignet med personer uten KOLS. Tilstedeværelsen av lavt oksygen og symptomer fra luftveiene økte også denne risikoen. Kombinasjonen KOLS (uansett stadium) og venøs blodpropp hos en pasient gav økt dødelighet sammenlignet med personer som bare har en av tilstandene.

Hovedveileder har vært professor John Bjarne Hansen og biveileder professor Sigrid Brækkan.

Bedømmelseskomite
Professor Bengt Zoller, Allmennmedicin, kardiovaskulær medicin og genetikk, Lund universitetet, Sverige 1. opponent.

Professor Knut Stavem, Institutt for klinisk medisin, UiO – 2.opponent.

Laila Hopstock, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Vi gleder oss! Velkommen innom!

Be the first to like.