Om tre dager disputerer Line!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Dato for disputasen: Fredag 7. februar 2020

Prøveforelesning: Physical activity and cardiorespiratory fitness: nature or nurture?

Tittel på avhandlingen: Physical activity, cardiorespiratory fitness and venous thromboembolism

Presentasjon av prøveforelesning og forsvar av avhandlingen foregår på Auditorium Cerebellum, MH2, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

August 2016 flyttet Line H. Evensen, som opprinnelig kommer fra Elverum, til Tromsø etter å ha tatt mastergrad ved NTNU i Trondheim. Her begynte hun i jobb som forskningsassistent ved TREC. Seks måneder senere trådte hun inn i en stipendiatstilling og begynte å forske på fysisk aktivitet og venøs blodpropp. Nå, drøyt tre år senere, er hun klar til å disputere.

Du er snart i mål! Hvordan føles det å skulle bli ferdig med doktorgraden?
– Det er en veldig god følelse og litt uvirkelig.

Hvor mye arbeid har det egentlig vært?
– Det ligger mye arbeid i en doktorgrad, og innimellom har det vært jobbing både kveld og helg. Samtidig så er det en fleksibel tilværelse med rom for langhelger og korte dager noen ganger også.

Hvordan har løpet vært fra starten og til nå?
– Jeg startet i stipendiatstillingen i januar 2017, og hadde da jobbet 5 måneder som vitenskapelig assistent i TREC. Underveis har jeg stort sett jobbet med mitt eget prosjekt, men også fått sjansen til å være med litt på andre prosjekter i gruppa. Jeg har også vært med på å oppdatere VTE-registeret, og høsten 2019 var jeg gjesteforsker ved University of Minnesota.

Hvordan synes du det har vært å ta doktorgrad?
– Det har vært utrolig lærerikt og givende, men også slitsomt og frustrerende innimellom. Jeg har trivdes godt hele veien, og tiden har gått utrolig fort.

Hvordan har det vært å jobbe på TREC?
– Det er et privilegium å få arbeide sammen med så kompetente og flinke folk som det er i TREC, og hjelpen er aldri langt unna hvis man står fast med noe. Det er også et veldig godt sosialt miljø i gruppa og vi har mye moro, selv om vi jobber mye.

En vanlig dag starter med felles kaffe, før vi jobber oss frem til lunsj og da samles igjen for å spise sammen. Gjennom arbeidsdagen sitter vi mange timer foran PCen, og onsdagene med fellestrening etter jobb er gull verdt.

Hva har vært det aller beste?
– Å bli kjent med mange hyggelige og flinke folk. Jeg må også trekke frem utenlandsoppholdet ved universitet i Minnesota, og mulighetene det har gitt for videre samarbeid med epidemiologi-gruppa der nede.

Hva har vært det vanskeligste?
– Å ikke jobbe for mye, men ta helg med god samvittighet.

Hva har vært din drivkraft til å gjøre dette?
– Genuin interesse og lysten til å lære.

Hva slags verdi har en doktorgrad for deg?
– Jeg har lyst til å fortsette med forskning, så kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom doktorgraden er avgjørende.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
– Jeg liker å holde meg i aktivitet med løping, langrenn, fjellturer og styrketrening. Ellers så setter jeg stor pris på rolige kvelder med gode venner og matlaging.

Hvis du må beskrive deg selv med tre ord, hva ville det blitt?
– Snill, samvittighetsfull og nøyaktig.

Helt kort: Hva har forsket på og hva har du funnet ut?
– Jeg har forsket på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kondisjon og venøs blodpropp (VTE). Sammen med dyktige medforfattere så jeg har skrevet fire artikler basert på data fra mer enn 30 000 deltakere i Tromsøundersøkelsen. Vi fant at fysisk aktivitet var assosiert med lavere risiko for førstegangs VTE, spesielt hos de som var 65 år og eldre. Høyere aldersspesifikk kondisjon senket også risikoen for VTE, og denne sammenhengen var sterkere enn for fysisk aktivitet. Blant de som allerede hadde en tidligere VTE reduserte fysisk aktivitet risikoen for dødelighet, men påvirket ikke risikoen for residiverende VTE. Resultatene våre antyder at fysisk aktivitet og kondisjon kan utgjøre potensielle angrepspunkt for primær forebygging av VTE og forbedret prognose etter VTE. 

Hva er planen videre?
– Jeg skal fortsette å gjøre en god jobb i TREC 🙂

Tips til andre som tenker å ta doktorgrad?
– Finn et spennende og realistisk prosjekt, og allier deg med gode veiledere.

Vi ønsker Line lykke til på den store dagen!

Be the first to like.