Proteins may help to diagnose venous thrombosis

Av Nadezhda Latysheva, overingeniør i TREC

Young Woman Having Blood Test DoneWhen someone goes to the emergency room with symptoms of venous thrombosis (blood clot) such as pain, swelling of the leg or shortness of breath and chest pain, D-dimer testing is often ordered.

It is a quick, non-invasive way to help rule out abnormal or excess clotting and to determine if further testing is necessary to help diagnose venous thrombosis. However, an elevated D-dimer does not always indicate the presence of a clot because a number of other factors can also cause an increased level. Therefore there is an urgent need for the establishment of new biomarkers which can help to accurately diagnose or rule out venous thrombosis. Continue reading

1 person likes this post.

Does thyroid dysfunction increase the risk of venous thrombosis?

By Gunhild Lerstad, MD/PhD in TREC

doktor samtaleSeveral studies have shown that thyroid dysfunction leads to increased risk of myocardial infarction and stroke. Only two studies have investigated the association between thyroid dysfunction and venous thrombosis. Both studies report that thyroid dysfunction is associated with an increased risk of venous thrombosis. Continue reading

3 people like this post.

Gir endringer i stoffskiftet økt risiko for blodpropp?

Av Gunhild Lerstad forskerlinjestudent i TREC

doktor samtaleFlere studier har vist at endringer i stoffskiftet gir økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Kun to studier har sett på om stoffskifteforstyrrelser er forbundet med blodpropp på venesiden, og begge rapporterer at høyt stoffskifte er forbundet med økt risiko for venøs blodpropp. Continue reading

1 person likes this post.

Er kombinasjonen av kroppshøyde og inaktivitet forbundet med økt risiko for blodpropp?

Av Ludvig B. Rinde, forskerlinjestudent i TREC

Man at home on his sofaEn nederlandsk studie nylig publisert i Journal of Thrombosis and Haemostasis har vist at det er farligere å være både høy og inaktiv enn å være kun en av delene. Dette gjelder både menn og kvinner.

Flere studier har vist at høye personer har økt risk for å få blodpropp i beina. Dette kan skyldes at høye personer har vanskeligere for å frakte blodet til hjertet, da blodet som skal tilbake fra beina jobber mot en sterkere tyngdekraft. I tillegg er det å sitte mye i ro sterkt forbundet med risiko for blodpropp. Dette skyldes at når man sitter vil venene i beina klemmes av slik at blodstrømmen fra leggene blir redusert. Denne risikoøkningen er sannsynligvis mer fremtredende hos høye personer som må sitte mer bøyd med knærne, noe som fører til mer avklemming av venene. Målet med studien var å undersøke om kroppshøyde alene, og i kombinasjon med mye stillesitting, ga økt risiko for blodpropp hos menn og kvinner. Continue reading

Be the first to like.

Risiko for tilbakefall ved tidsbegrenset behandling av blodpropp

patient and doctorAv Anders Vik, førsteamanuensis TREC

Pasienter som får tilbakefall av venøs trombose (blodpropp) blir vanligvis anbefalt langvarig blodfortynnende behandling (antikoagulasjonsbehandling).  Risikoen for tilbakefall avtar med tiden, mens risiko for blødningskomplikasjoner vedvarer under behandlingen.

I en nylig publisert registerstudie fra Nederland har pasienter som har hatt en andregangs episode av symptomatisk venøs trombose minst ett år etter avsluttet behandling for første episode blitt vurdert for tidsbegrenset antikoagulasjonsbehandling. Resultatene indikerer at de fleste pasientene vil være tjent med langvarig antikoagulasjonsbehandling etter en andre episode med venøs trombose.   Continue reading

Be the first to like.

Do anticoagulants reduce the risk of recurrent miscarriage in pregnant women?

By Vladimir Tichelaar, Postdoc in TREC

B80647708About 12.5% of successful conceptions will end with an unexplained natural abortion within the first 12 weeks of pregnancy. However, in some women (1-5%) this happens more often or later in pregnancy. When a woman loses the fetus two or more times before 20 weeks of gestation, we call this recurrent miscarriage, and unexplained when uterine pathology, the antiphospholipid syndrome and chromosomal abnormalities are not found. Continue reading

Be the first to like.

Kan spredning av testikkelkreft til lymfeknyter forutsi om man kan få blodpropp?

Doctor giving man checkup in exam roomAv Hilde Jensvoll, PhD i TREC

En studie presentert i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology har vist at forstørrede lymfeknuter på bakre bukvegg hos pasienter med testikkelkreft øker risikoen for venøs blodpropp.

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen hos yngre menn. Leveutsiktene er meget gode, selv ved utbredt kreftsykdom. Venøs blodpropp er hyppig forekommende blant testikkelkreftpasienter med spredning, spesielt hvis de mottar cellegiften cisplatin. Videre kan forstørrede lymfeknuter på grunn av spredning hindre blodtilførselen og bidra til økt risiko for blodpropp. Canadiske forskere har undersøkt om forstørrede lymfeknuter på bakre bukvegg kan brukes til å identifisere hvilke pasienter med testikkelkreft under cellegiftbehandling som bør få forebyggende medisin mot venøs blodpropp. Continue reading

Be the first to like.

Gir høyt kolesterol hos unge økt risiko for hjertesykdom senere i livet?

Av Jostein Lappegård, Forskerlinjestudent TREC

Group Of Teenage Friends Sitting On Sofa At Home Eating Fast FoodHøyt kolesterol kombinert med høy alder er en kjent risikofaktor hjertesykdom. En studie publisert i tidsskriftet Circulation har sett på om høyt kolesterol i ung alder også gir økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.

I studien konkluderes det med at hyperlipidemi (høyt fettinnhold/kolesterol i blodet) i ung alder gir påfølgende økt risiko for hjertesykdom senere i livet. Sykdomsrisikoen øker med antall år man har vært utsatt for høyt kolesterol tidligere i livet. Det påpekes at selv personer med moderat forhøyede kolesterolverdier i ung alder har en økt risiko, og at disse kan dra nytte av forebyggende tiltak. Continue reading

Be the first to like.

Nyoppdaget genmutasjon kan gi misvisende bilde av faren for blodpropp

Av Ina Isabella Høiland, PhD TREC

Aktivert protein C (APC) er et viktig protein for å regulere koagulasjon og dannelse av blodpropp. En mutasjon i et av allelene som koder for protein C gir det vi kaller protein C-mangel, som igjen gir økt fare for blodpropp.inflammation

I en ny studie har forskere ved Universitetet i Shanghai oppdaget at en hittil ukjent gen-mutasjon gir tilsynelatende protein C mangel samtidig som den antikoagulante funksjonen opprettholdes.  Continue reading

Be the first to like.

Gir hjerteflimmer økt risiko for blodpropp?

Av Trygve Sølberg Ellingsen, Forskerlinjestudent i TREC

Grimacing Senior Adult Woman At Kitchen Sink With Chest Pains.En studie publisert i tidsskriftet Thrombosis and Haemostasis har undersøkt om det er en sammenheng mellom hjerteflimmer og risiko for venøs blodpropp.

Omlag 8-10 000 nordmenn rammes hvert år av venøs blodpropp, dvs. blodpropp i venene – blodårene som frakter oksygenfattig blod tilbake til hjertet. Blodproppen dannes ofte i en vene i benet, en tilstand som kalles dyp venetrombose. Dersom deler av blodproppen løsner, kan den følge med blodstrømmen via hjertet opp til lungene. Dette kalles lungeemboli, og er en alvorlig tilstand. Tradisjonelt har man regnet med at de aller fleste lungeemboliene stammer fra en blodpropp i benet. Nye funn tyder imidlertid på at en lungeemboli også kan ha et annet opprinnelsessted. Continue reading

1 person likes this post.