The risk of recurrent VTE is high in the first 2-months after stopping anticoagulants

By Nadia Arshad, PhD at TREC

Venous thrombosis (VTE) is a common term for blood clots in the deep veins of the body and/or in the lungs. Vitamin K antagonists (VKA) are within the group of blood-thinning medicines called anticoagulants, and are used to treat blood clots. A study accepted for publication in the Journal of Thrombosis and Hemostasis on 28th March 2016, discussed the risk of VTE recurrence (rVTE) during the first 2-months after stopping anticoagulants. Continue reading

Be the first to like.

Prediction models: A modern version of crystallomancy (just better)

By Søren Beck Jensen, postdoc TREC

An anthropologist friend of mine once told me about a field study where he attempted to decipher the religious thoughts of an Inuit tribe. The Elder who had always lived on the edge of the world was very reluctant to give any answers about this, to him, taboo topic but finally gave one piece of information: We do not believe. We fear. Continue reading

Be the first to like.

Inter-rater agreement between professional-rated and patient-rated scores of the Villalta scale for evaluation of the post-thrombotic syndrome

By Trond Isaksen, PhD student TRECtrond i artikkel bilde

The Post-thrombotic syndrome (PTS) refers to chronic symptoms and signs following a blood clot in the deep veins. The Villalta scale measure the severity of PTS, which vary from none to disabling symptoms and signs like pain, swelling and ulcers. No effective treatment for PTS is available and progress will depend on research. Continue reading

Be the first to like.

Kan pasienter selv måle varige mén etter blodpropp med et spørreskjema, eller bør det gjøres på en sykehusvisitt?

Av Trond Isaksen, stipendiat i TREC

Post-trombotisk syndrom (PTS) er kroniske symptomer og tegn som følge av blodpropp i trond i artikkel bildede dype venene. Alvorlighetsgraden av PTS måles med Villalta skår, og kan variere fra ingen plager eller tegn, til å være sterkt funksjonsnedsettende, for eksempel på grunn av kronisk smerte, hevelse og sår. Utvikling av behandling for PTS avhenger av forskning ettersom ingen effektiv kur er tilgjengelig.

Continue reading

Be the first to like.

Kirurgisk behandling etter lungeemboli – til god nytte for noen utvalgte få

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECsurgery_man

Lungeemboli behandles med blodfortynnende medikamenter, og i de mest alvorlige tilfellene også trombolyse. Trombolyse kan beskrives som et slags «plumbo» fordi det virker ved å løse opp blodproppen. Kronisk pulmonal hypertensjon (forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet) er en fryktet komplikasjon etter lungeemboli, som innebærer at blodgjennomstrømmingen i lungene blir redusert, og som kan føre til alvorlig hjertesvikt og død. Continue reading

Be the first to like.

En test

Av Trond Isaksen, PhD stipendiat TREC

I de siste fire årene har jeg vært datainnsamler og forskningssykepleier i TREC. Rundt meg jobber mange stipendiater med bakgrunn i medisin og mikrobiologi. De er på alle måter trivelige, men jeg har ofte forundret meg over med hvilken letthet de redegjør for komplekse statistiske problemer og i tillegg presenterer dem på internasjonale møter som om de aldri hadde gjort annet. Continue reading

2 people like this post.

Persisterende høye D-dimer verdier etter avsluttet antikoagulant behandling av Lungeemboli hos pasienter med søvnapnø

Av Trond Børvik, PhD student TRECred-blood-cells

Tidligere studier har vist at pasienter med søvnforstyrrelse i form av obstruktiv søvn apnø (OSA) synes å ha en høyere risiko for blodpropp i lungen, såkalt lungeemboli (LE). LE og OSA deler risikofaktorer som høy alder, fysisk inaktivitet og fedme.

Continue reading

Be the first to like.

Overvekt og venøs trombose – er betennelse «the missing link»?

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECmålebånd overvekt

Overvekt og fedme er en velkjent og betydelig risikofaktor for blodpropp. Personer med BMI over 30 har 2-3 ganger økt risiko for blodpropp. Årsaken til dette er ikke helt kjent, men vi har i tidligere studier vist at ledsagende fenomener som diabetes, høyt blodtrykk og fettstoffer i blodet ikke har noen betydning for risikoen for venøs trombose. Continue reading

1 person likes this post.

Holmenkollstafetten 2016

TREC laget Holmenkollstafetten 2016

K.G. Jebsen TREC laget, bak fra venstre: Håkon Johnsen, Kristian Hindberg, Ludvig Rinde, Jostein Lappegård, Esben Bjøri, Lars Horvei, Søren Beck Jensen. Fremst fra venstre: Julie Sørensen, Line Evensen, Ina Høiland, Cathrine Ramberg, Robin Liang, Benedicte Paulsen, Olga Vikhammer Gran og Hanne Skille.

Av Kristian Hindberg, forsker TREC

Etter fjorårets oppløftende 102.-plass valgte vi i K. G. Jebsen TREC å spisse formen og toppe laget til årets stafett. Etter regelmessig trening gjennom vinteren ble en genial slagplan sentrert rundt to lovende kraftløpere på de to første etappene: For å gi de sprekeste i laget mange løpere å ta igjen valgte vi å ofre vår individuelle tid og gå litt rolig ut. Continue reading

Be the first to like.