Sand, snow and science

Hi, I am Nadia Arshad, working as a Doctorate candidate in the clinical epidemiology of venous thromboembolism (VTE) at Thrombosis Research Expertise Centre (TREC). Currently, my Project is about VTE associated recurrence and deaths. VTE is a combined term and the formation of blood clot in a blood vessel, most commonly deep vein of leg (called deep vein thrombosis) is its major cause. A blood clot in the leg breaks off and travels to the lungs (called a pulmonary embolism) is one of the major life-threatening complications of VTE.

The participants attending the 4th Annual TREC seminar in Sommarøy, Tromsø

The participants attending the 4th Annual TREC seminar in Sommarøy, Tromsø

Continue reading

3 people like this post.

Tidene forandrer seg … Er Marevans dager talte?

av Olga Vikhammer Gran, stipendiat TREC

I de to siste tiårene har retningslinjene til American College of Chest Physicians (ACCP) vært hovedguiden for evidensbasert, anbefalt behandling av venøs blodpropp. Disse retningslinjene er rettet mot leger som behandler pasienter med dyp venetrombose eller lungeemboli. Den tiende utgaven av anbefalinger for behandling av venøs blodpropp ble utgitt av ACCP 8. Januar 2016. Den forrige (niende) utgaven ble utgitt i 2012. Retningslinjene er et 38-siders dokument som gir 30 individuelle anbefalinger og grad av evidens bak valgene. Continue reading

Be the first to like.

Hjerteinfarkt i Tromsø: Redusert dødelighet og bedret risikostatus

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent i TRECYoung Woman Having Blood Test Done

I mange land har dødeligheten av hjertesykdom gått betydelig ned over de siste tiårene, og det har blitt foreslått at nedgangen hovedsakelig skyldes redusert andel røykere, lavere blodtrykk og lavere kolesterol. En ny studie fra Tromsø, publisert i tidsskriftet Circulation, har undersøkt hvordan trenden av dødelig hjerteinfarkt og kardiovaskulære risikofaktorer har utviklet seg i Tromsø fra 1995 til 2010. Studien viste at det var en stor nedgang i dødelighet som skyldes hjerteinfarkt, og at nedgangen hovedsakelig var drevet av at det var færre akutte dødsfall hos personer utenfor eller på vei til sykehus og en redusert dødelighet hos hospitaliserte pasienter. Continue reading

Be the first to like.

Et halvår i de svenske skoger

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent i TRECuniversitet umeå

I forbindelse med internasjonalt semester på 4. studieår dro en av TRECs forskerlinjestudenter på utveksling. Turen gikk til Sverige, nærmere bestemt Umeå. Der tilbrakte han hele høsten før han fullførte semesteret med eksamener i januar i år. Ludvig Rinde har når delt sine opplevelser og erfaringer med oss. Continue reading

Be the first to like.

Kan man forutsi hvem som får blodpropp hos pasienter med gips?

Trond Isaksen, Forskningssykepleier i TREC

En periode med gips på beina kan medføre opptil 8 ganger større risiko for å få blodpropp i venene siden musklene blir inaktive. Det er mulig å gi forebyggende medisin mot blodpropp, men fordelen med å unngå blodpropp må avveies mot risikoen for å få blødning på grunn av medisinen. Continue reading

Be the first to like.

NanoSight

Av Cathrine Ramberg, spesialingeniør TRECNanoSight photo

Hei, jeg heter NanoSight og er en viktig del av laboratoriet til TREC. Jeg kan telle og måle størrelsen på bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bittesmå partikler som finnes blant annet i blodet vårt. Disse kalles ekstracellulære vesikler og man tenker de er som små signalmolekyler som hjelper cellene i kroppen vår å «snakke» med hverandre. Vesiklene kan frakte med seg proteiner og små regulatoriske RNA-molekyler (miRNA). Når vesiklene så smelter sammen med en celle vil innholdet overføres og signalet er mottatt. Continue reading

2 people like this post.

The Secret Ingredient

By Søren Beck Jensen, postdoc TREC

søren6Do you experiment in your kitchen at home? In the TREC research laboratory, we experiment every day to gain new knowledge about how blood coagulation works. The result we saw yesterday shows that we could not manipulate the blood’s ability to form clots by adding a secret ingredient. Maybe we need to add more of it? Continue reading

1 person likes this post.