God kondis – lavere risiko for blodpropp

Av Line Holtet Evensen
Stipendiat ved TREC

Kvinner og menn med god kondis i forhold til alderen har lavere blodpropprisiko, viser ferske tall fra Tromsøundersøkelsen publisert i tidsskriftet Journal of Thrombosis and Haemostasis. Nå har vi enda en grunn til å holde oss aktive gjennom vinteren!

Continue reading

Be the first to like.

Kan sykehusinnleggelse utløse blodpropp?

Av Esben Bjøri
Forskerlinjestudent ved TREC

Venøs blodpropp, forkortet VTE, er en samlebetegnelse for blodpropp i kroppens dype venesystem, og oppstår hovedsakelig i beina og lungene. Opp mot 60 % av alle tilfeller av VTE oppstår i relasjon til sykehusinnleggelse, det vil si under oppholdet eller opp mot 90 dager etter, hvilket gjør VTE til en ledende dødsårsak i sykehus.

Continue reading

Be the first to like.

Akutt hjerteinfarkt er en trigger for venøs blodpropp, men sammenhengen drives i stor grad av tilleggsrisikofaktorer

Av Joakim Sejrup
Forskerlinjestudent ved TREC

I en ny studie har vi undersøkt rollen til akutt hjerteinfarkt som trigger for venøs blodpropp. Studien er publisert i tidsskriftet Thrombosis and Haemostasis, og her kan du lese et sammendrag av resultatene.

Continue reading

Be the first to like.

Kan kolesterolsenkende behandling gi mindre blodpropp?

Av Cathrine Ramberg
Stipendiat ved TREC

Ved behandling og forebygging av venøs blodpropp bruker man vanligvis blodfortynnende medisiner. Problemet med denne typen legemiddel er økt risiko for blødning, og derfor behandles de fleste pasientene bare de første 3-12 månedene etter en blodpropp, når risikoen for tilbakefall er størst. I en nyere studie fra Nederland undersøkes det om statinbehandling har en effekt på blodets evne til å levre seg. Forskerne tenker at i så fall vil statiner kunne gis som et supplement til pasienter etter at behandlingen med blodfortynnende medisin er avsluttet.

Continue reading

Be the first to like.

Hvordan påvirker fysisk aktivitet risikoen for blodpropp?

Av Line Holtet Evensen
Stipendiat ved TREC

Det er godt kjent at regelmessig fysisk aktivitet er et viktig grunnlag for god helse og kan redusere risikoen for blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag og noen krefttyper. Forskning på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og venøs blodpropp er ikke like entydig, og mer kunnskap er nødvending før man kan si om fysisk aktivitet påvirker risikoen for venøs blodpropp eller ikke. Vi i TREC har i to ferske publikasjoner sett nærmere på dette temaet.

Continue reading

Be the first to like.

Ulik blodcellestørrelse gir risiko for blodpropp uavhengig av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag

Av Trygve Sølberg Ellingsen
Stipendiat ved TREC

Forskere ved K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning (TREC) og andre forskningsgrupper har tidligere funnet en sammenheng mellom ulik blodcellestørrelse og risiko for blodpropp. Stor variasjon i blodcellestørrelse er også vist å gi økt risiko for kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag, som alle gir økt risiko for blodpropp. I en nylig publisert studie fra TREC undersøkte vi derfor om sammenhengen mellom ulik størrelse på de røde blodcellene og risiko for venøs blodpropp kunne forklares ved at pasientene først utviklet kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag, som i neste rekke forårsaket blodproppen. Med andre ord, kan utvikling av disse andre sykdommene forklare sammenhengen mellom ulik blodcellestørrelse og risiko for blodpropp?

Continue reading

Be the first to like.

Hospitalization with acute infection increases the risk of venous thromboembolism

By Gro Grimnes
PhD-student at TREC

In a recently published study, we found that acute infection in hospitalized patients is a strong trigger for venous thromboembolism. The risk of venous thromboembolism increases even more if infection and immobilization co-exist.

Continue reading

Be the first to like.