Straks klart for Carolines disputas!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Om under én uke skjer det: Da står 27 år gamle Caroline Lind fra Tønsberg klar til å forsvare sin avhandling på den store disputasdagen.

Dato for disputasen: 22. juni 2017

Prøveforelesning foregår kl. 10.15-11.00, Store Auditorium, MH-bygget, UiT.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår i samme lokale, kl. 12.15-15.00.

Navn på avhandlingen: Bidirectional association between arterial and venous thrombosis

Continue reading

3 people like this post.

Nå nærmer den store dagen seg for Gunhild Lerstad (30)!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Onsdag 31. mai, om bare få dager, disputerer doktorgradstudent Gunhild Lerstad. Det betyr at Gunhild endelig senke skuldrene med den høyeste akademiske graden det er mulig å oppnå ved et universitet i sin hånd. Det er noe 30-åringen fra Lillehammer gleder seg enormt til.


Dato for disputasen:
31. mai 2017

Prøveforelesning foregår kl. 10.15-11.00, Store Auditorium, MH-bygget, UiT.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår i samme lokale, kl. 12.15-15.00.

Navn på avhandlingen: Endocrine-related factors and risk of venous thromboembolism

Continue reading

1 person likes this post.

Hjerneslagpasienter er under høy risiko for venøs blodpropp den første tiden etter slaget

Av Ludvig B. Rinde
Forskerlinjestudent ved TREC


Mens hjerteinfarkt og hjerneslag skyldes en arteriell blodpropp, er lungeembolisme og dyp venetrombose resultatet av en blodpropp i venene. Nå viser nye resultater fra Tromsøundersøkelsen at pasienter som har hatt slag er under økt risiko for disse venøse blodproppene.

Continue reading

Be the first to like.

Bør ulike krefttyper gi ulik behandling ved blodpropp?

Av Benedikte Paulsen, Forskerlinjestudent I TREC

En fjerdedel av alle tilfeller av venøs blodpropp inntreffer hos kreftpasienter. Blodpropp hos kreftpasienter kan føre til lengre sykehusopphold, komplikasjoner som svekker livskvaliteten, eller i verste fall plutselig død. Behandling og forebygging av blodpropp hos kreftpasienter er spesielt utfordrende fordi kreftpasienter har høyere risiko for blødning ved bruk av blodfortynnende medisiner. Retningslinjene for behandling av blodpropp er like uansett hvilken krefttype pasienten har. Continue reading

Be the first to like.

Gir høyt kolesterol hos unge økt risiko for hjertesykdom senere i livet?

Av Jostein Lappegård, Forskerlinjestudent TREC

Group Of Teenage Friends Sitting On Sofa At Home Eating Fast FoodHøyt kolesterol kombinert med høy alder er en kjent risikofaktor hjertesykdom. En studie publisert i tidsskriftet Circulation har sett på om høyt kolesterol i ung alder også gir økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.

I studien konkluderes det med at hyperlipidemi (høyt fettinnhold/kolesterol i blodet) i ung alder gir påfølgende økt risiko for hjertesykdom senere i livet. Sykdomsrisikoen øker med antall år man har vært utsatt for høyt kolesterol tidligere i livet. Det påpekes at selv personer med moderat forhøyede kolesterolverdier i ung alder har en økt risiko, og at disse kan dra nytte av forebyggende tiltak. Continue reading

Be the first to like.

En annerledes høst

Av Jostein Lappegård og Trygve Ellingsen

solnedgangK.G. Jebsen TREC har seks medlemmer fra forskerlinjen på medisin. Forskerlinjen gir medisinstudenter muligheten til å forske parallelt med den vanlige skoledagen. Jostein Lappegård og Trygve Ellingsen er to av forskerlinjestudentene. I høst var de på utvekslingsopphold i Pretoria i Sør-Afrika sammen med to andre medisinstudenter fra Tromsø. Oppholdet medførte ikke løsningen på blodproppsgåten, men ga begge stort faglig og personlig utbytte. Her er et blogginnlegg de har skrevet om oppholdet.

Continue reading

1 person likes this post.