Kan gener forklare sammenhengen mellom familiær opphopning av hjerteinfarkt og blodpropp?

Av Birgit Småbrekke
MD PhD

Det har lenge vært kjent at noen familier får en opphopning av hjerte- og karsykdommer. Kanskje har du selv opplevd å bli spurt om noen i din familie har hatt hjerteinfarkt eller slag når du har kommet på sykehus? Det er usikkert hva som gir denne opphopningen av hjerte- og karsykdom i visse familier, men en regner med at gener og livsstil spiller en viktig rolle. De senere årene har vi sett at familiær opphopning av hjerteinfarkt også gir økt risiko for venøs blodpropp, som er en samlebetegnelse for dyp venetrombose og lungeemboli. Continue reading

Be the first to like.

A new-found link between coagulation and inflammation?

Eike Struck
PhD student at TREC

Humans have two very important defense systems. The coagulation system, that forms a clot of blood after wounding to stop bleeding, and the immune system, that defends us against invaders such as viruses and bacteria. In mammals those systems are separated while they are combined in ancient animals, such as the star fish.

Continue reading

1 person likes this post.

TREC er i Australia!

Av Line Holtet Evensen
Stipendiat ved TREC

De siste fem dagene har TREC vært i Australia på kongress og representert forskningsgruppa og presentert vår nyeste forskning på best mulig vis. Det er “Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis” (ISTH), som i år ble avholdt i Melbourne, Australia, 6.-10. juli. Den samlet i overkant av 5.000 deltakere fra hele verden. ISTH er en internasjonal kongress som vanligvis samler bortimot 10.000 deltakere som TREC har tradisjon for å delta på.

Continue reading

Be the first to like.

Nå er Birgit doktor!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

I dag disputerte Birgit! Hun presenterte de fire artiklene hun har jobbet med i løpet av sin tid som forskerlinjestudent og stipendiat og svarte god for seg på spørsmål som opponentene kom med. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til videre!

Bedømmelseskomiteen besto av professor Paolo Prandoni MD, Ph.D., fra Department of Cardiothoracic and Vascular Sciences, University of Padova, Itali (førsteopponent), gruppeleder Bob Siegerink Ph.D., fra Center for Stroke research Berlin, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland (andreopponent) og professor Sameline Grimsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen).

Be the first to like.

Immunceller bidrar i utviklingen av blodpropp

Av Marthe Norreen Thorsen
Stipendiat ved TREC

Dyp venetrombose er en type blodpropp som oppstår i de dype venene, oftest i beina. I noen tilfeller kan blodproppen løsne og vandre til lungene, hvor den kan gjøre stor skade og i verste fall føre til død. Det er derfor viktig å avdekke hvilke mekanismer i kroppen som fører til dannelse av blodpropp slik at man kan gjøre forebyggende tiltak og finne bedre behandlingsmetoder. En nylig publisert artikkel viser hvordan immunceller kan spille en viktig rolle på bakgrunn av at de bidrar til dannelsen av blodpropp.

Continue reading

Be the first to like.

Suksess med personlige presentasjoner på TREC-seminar

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Torsdag 09.05.19 var datoen for vårt årlige vårseminar på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. To ganger i året samler vi troppene på slike seminarer for å møtes utenfor kontoret, bli oppdatert på hverandres forskning og sosialisere. Målet med dette seminaret var å bli bedre kjent med hverandre siden det er mange nyansatte på TREC.

– Alle fikk fem minutter hver til å presentere seg selv og si litt om arbeidet de holder på med. Poenget med det er å legge til rette for at folk i gruppa skal bli kjent med hverandre på en humoristisk og lettvint måte. Det er viktig for gruppedynamikken at alle føler seg som del av fellesskapet, sier senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen.

– Det er kjekt å bli kjent med hverandre på et litt annet nivå enn det vi vanligvis har anledning til, sier forskerlinjestudent Hanne Skille, som synes det var både interessant og lærerikt å få høre om sine kollegers bakgrunn.

Se bildene fra seminaret på vår Facebook-side!

Be the first to like.