Hva er optimal varighet for behandling av kreftrelatert blodpropp?

Pills and stethoscopeAv Olga Dziewiecka, PhD TREC

Venøs blodpropp er en vanlig komplikasjon blant kreftpasienter. Det er vanskelig å behandle disse pasientene, da de har stor risiko for nye tilfeller av blodpropp og blødning.

Nåværende retningslinjer anbefaler behandling med lav-molekylært heparin (LMWH) i 6 måneder etter en VTE-episode, samt å fortsette behandlingen enda lengre dersom pasienten har aktiv kreftsykdom. Det er imidlertid manglende kunnskap om hvor lenge man skal behandle med antikoagulerende legemidler. Continue reading

Be the first to like.

Valg av legemiddel for forebygging av blodpropp hos kritisk syke pasienter

Av Ina Rye-Holmboe, PhD TREC

medisinI en studie presentert i tidsskriftet JAMA har kanadiske og australske forskere sammenliknet blodproppforebyggende effekt hos to antikoagulerende legemidler.

Venøs trombose er hyppig forekommende hos kritisk syke pasienter som kan ha alvorlige komplikasjoner som inkluderer død. Det kan forebygges med medikamenter som hemmer blodets leveringssystem (antikoagulerende legemidler). Slik behandling gis rutinemessig til innlagte pasienter som vurderes å ha en høy risiko for blodpropp. Continue reading

Be the first to like.