Blodproppforebygging ved gips og artroskopi – nytter det?

Av Gro Grimnes
PhD-student ved TREC

Både gipsing av foten og kikkhullsundersøkelse av kneet (artroskopi) øker risikoen for venøs blodpropp. En nylig publisert nederlandsk studie har undersøkt effekten av forebyggende behandling for venøs blodpropp hos pasienter som enten har gjennomgått artroskopi av kneleddet eller av ulike grunner hatt behov for gips opp til kneet. De konkluderte med at det, overraskende nok, ikke var mindre risiko for venøs blodpropp blant de som fikk forebyggende behandling i forhold til de som ikke fikk forebyggende medisin.

Continue reading

Be the first to like.

Gir kikkhullsoperasjon i kneet økt risiko for blodpropp?

Av Cathrine Ramberg, spesialingeniør TREC

Acute pain in kneeArtroskopi er en type kikkhullsoperasjon som utføres i ledd. Dette kan være i forbindelse med diagnostisering av mulige skader, eller for eksempel for å operere menisk eller korsbåndskader. Verden over utføres det årlig rundt 4 millioner artroskopier i knær.

Artroskopi er generelt forbundet med få komplikasjoner. Skaden på vev er liten og operasjonen er over relativt raskt. Man blir ikke sengeliggende etter operasjonen og behøver heller ikke å bli på sykehuset i en lengre periode. Continue reading

Be the first to like.