Persisterende høye D-dimer verdier etter avsluttet antikoagulant behandling av Lungeemboli hos pasienter med søvnapnø

Av Trond Børvik, PhD student TRECred-blood-cells

Tidligere studier har vist at pasienter med søvnforstyrrelse i form av obstruktiv søvn apnø (OSA) synes å ha en høyere risiko for blodpropp i lungen, såkalt lungeemboli (LE). LE og OSA deler risikofaktorer som høy alder, fysisk inaktivitet og fedme.

Continue reading

Be the first to like.

NanoSight

Av Cathrine Ramberg, spesialingeniør TRECNanoSight photo

Hei, jeg heter NanoSight og er en viktig del av laboratoriet til TREC. Jeg kan telle og måle størrelsen på bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bittesmå partikler som finnes blant annet i blodet vårt. Disse kalles ekstracellulære vesikler og man tenker de er som små signalmolekyler som hjelper cellene i kroppen vår å «snakke» med hverandre. Vesiklene kan frakte med seg proteiner og små regulatoriske RNA-molekyler (miRNA). Når vesiklene så smelter sammen med en celle vil innholdet overføres og signalet er mottatt. Continue reading

2 people like this post.