Nytt medikament gir bedre kontroll på blødninger ved bruk av blodfortynnende medisin

Av Jostein Lappegård
Stipendiat ved TREC

Hos pasienter som bruker blodfortynnende medisiner vil det i enkelte situasjoner være nødvendig å reversere den blodfortynnende effekten, slik at blodets levringsevne normaliseres. Forskere fra USA publiserte nylig i tidsskriftet The New England Journal of Medicine at slik reversering kan gjøres på en trygg og effektiv måte hos pasienter som bruker en spesiell type blodfortynnende medisin.

Continue reading

Be the first to like.

Kan nye medisiner være effektive i langtidsbehandling av blodpropp?

Av Benedikte Paulsen
Forskerlinjestudent ved TREC

Blant pasienter som har gjennomgått en venøs blodpropp er risikoen for å oppleve en ny blodpropp høy i tiden etter. Derfor behandles alle pasienter med blodfortynnende medisiner. Dagens retningslinjer sier at man skal behandles i tre til seks måneder etter å ha hatt en blodpropp, fordi man vil forebygge en ny propp, samt minimere risikoen for kompliserende blødning, som medisinen kan gi.

Continue reading

Be the first to like.

New medication with significantly lower bleeding rate

Av Timofey Sovershaev
Postdoktor ved TREC

Direct oral anticoagulants (DOACs) are a new class of drugs that prevent excess blood clotting. They are widely used due to a number of advantages over the previous generation of drugs (Vitamin K antagonists – Warfarin / Marevan), namely – more controlled effects, no need to do regular blood test to adjust the dose and fewer complications. This study talks about the comparative safety of three of those drugs.

Continue reading

1 person likes this post.

Kirurgisk behandling etter lungeemboli – til god nytte for noen utvalgte få

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECsurgery_man

Lungeemboli behandles med blodfortynnende medikamenter, og i de mest alvorlige tilfellene også trombolyse. Trombolyse kan beskrives som et slags «plumbo» fordi det virker ved å løse opp blodproppen. Kronisk pulmonal hypertensjon (forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet) er en fryktet komplikasjon etter lungeemboli, som innebærer at blodgjennomstrømmingen i lungene blir redusert, og som kan føre til alvorlig hjertesvikt og død. Continue reading

Be the first to like.

Er DOACs assosiert med færre dødsfall enn Marevan i forebygging av venøs blodpropp?

Av Olga Vikhammer Gran, stipendiat i TREC

a lot of pills for medicine therapy

DOAC, forkortelse for direkte orale antikoagulantia testes opp mot medisinen Marevan (Warfarin) i behandling mot venøs blodpropp.

Direkte orale antikoagulantia (DOACs) er en relativt ny type blodfortynnende medisin. DOACs brukes oftest for å redusere risiko for hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer (unormal hjerterytme) og i behandling av venøs blodpropp. Før DOACs ble introdusert, var Marevan (Warfarin) medikamentet som hovedsakelig ble brukt for slike tilstander. Det er vist at DOACs har like god effekt som Marevan når det gjelder å forebygge tilbakefall av blodpropp samt forebygge hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer. I motsetning til Marevan har DOACs hurtigvirkende effekt, lik daglig dosering og behøver ikke rutinemessig monitorering.

Continue reading

Be the first to like.

Nytt legemiddel for å hindre tilbakefall av blodpropp?

Av Kristian Hindberg, forsker TREC

I en ny studie, utført i flere europeiske land, er det undersøkt om legemiddelet Sulodexide kan forebygge at man får en ny blodpropp etter å først ha fått én.

Etter at man har fått en blodpropp vil man få behandling med blodfortynnende medisin. For noen pasienter er dessverre risikoen for indre blødninger for stor med denne behandlingen, og behandlingen blir derfor avsluttet etter 3-12 måneder. Det er i denne fasen etter den første behandlingen at Sulodexide muligens kan være effektiv i å forebygge tilbakefall av blodpropp uten å forårsake alvorlige bivirkninger. Continue reading

Be the first to like.

Bør man gi brobehandling ved operasjon av pasienter på blodfortynnende behandling?

Av Håkon Sandbukt Johnsen, forskerlinjestudent I TREC

Nytten av brobehandling, såkalt «bridging» (se faktaboks), når pasienter på blodfortynnende behandling må opereres har lenge vært omdiskutert og usikker. En nylig publisert studie konkluderer med at den tradisjonelle brobehandlingen ikke reduserer forekomsten av blodpropp men, gir økt risiko for blødning. Samlet sett gir derfor brobehandling ingen gevinst hos disse pasientene. Continue reading

Be the first to like.