New medication with significantly lower bleeding rate

Av Timofey Sovershaev
Postdoktor ved TREC

Direct oral anticoagulants (DOACs) are a new class of drugs that prevent excess blood clotting. They are widely used due to a number of advantages over the previous generation of drugs (Vitamin K antagonists – Warfarin / Marevan), namely – more controlled effects, no need to do regular blood test to adjust the dose and fewer complications. This study talks about the comparative safety of three of those drugs.

Continue reading

1 person likes this post.

Kan man forutsi hvem som får indre blødninger etter en venøs blodpropp?

Av Kristian Hindberg
Forsker i TREC

I en stor internasjonal studie ble effekten av det «blodfortynnende» legemiddelet edoxaban testet ut som forebyggende behandling mot tilbakevendende venøs blodpropp. Studien ønsket også å identifisere risikofaktorer knyttet til økt risiko for indre blødninger ved bruk av edoxaban.

Continue reading

Be the first to like.

Bør man gi brobehandling ved operasjon av pasienter på blodfortynnende behandling?

Av Håkon Sandbukt Johnsen, forskerlinjestudent I TREC

Nytten av brobehandling, såkalt «bridging» (se faktaboks), når pasienter på blodfortynnende behandling må opereres har lenge vært omdiskutert og usikker. En nylig publisert studie konkluderer med at den tradisjonelle brobehandlingen ikke reduserer forekomsten av blodpropp men, gir økt risiko for blødning. Samlet sett gir derfor brobehandling ingen gevinst hos disse pasientene. Continue reading

Be the first to like.