Kan blodtypen din si noe om risikoen for kardiovaskulære sykdommer?

Av Ludvig B. Rinde, forskerlinjestudent TRECYoung Woman Having Blood Test Done

Blod ser likt ut hos alle, men det er faktisk en forskjell på blodet til ulike personer gjennom at vi har forskjellige blodtyper. I Norge er den mest vanlige blodtypen A, fulgt av 0, B og AB. De færreste går å husker på blodtypen sin i det daglige, men hvilken blodtype man har er viktig ved blodoverføringer og transplantasjon. I tillegg har det de seneste årene blitt kjent at noen blodtyper gir økt risiko for sykdom sammenlignet med andre blodtyper. Continue reading

Be the first to like.

Hjerteinfarkt i Tromsø: Redusert dødelighet og bedret risikostatus

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent i TRECYoung Woman Having Blood Test Done

I mange land har dødeligheten av hjertesykdom gått betydelig ned over de siste tiårene, og det har blitt foreslått at nedgangen hovedsakelig skyldes redusert andel røykere, lavere blodtrykk og lavere kolesterol. En ny studie fra Tromsø, publisert i tidsskriftet Circulation, har undersøkt hvordan trenden av dødelig hjerteinfarkt og kardiovaskulære risikofaktorer har utviklet seg i Tromsø fra 1995 til 2010. Studien viste at det var en stor nedgang i dødelighet som skyldes hjerteinfarkt, og at nedgangen hovedsakelig var drevet av at det var færre akutte dødsfall hos personer utenfor eller på vei til sykehus og en redusert dødelighet hos hospitaliserte pasienter. Continue reading

Be the first to like.

Aspirin mot tilbakefall av venøs trombose

Av Birgit Småbrekke, MD-PhD student TREC

PillsEn studie presentert i tidsskriftet Circulation konkluderer med at aspirin reduserer risikoen for tilbakefall av venøs trombose.

Pasienter som får venøs trombose uten kjent utløsende årsak har høy risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling. Behandlingen forlenges dersom risikoen for tilbakefall av venøs trombose er høy, men det øker samtidig risikoen for blødningskomplikasjoner.

Det er publisert to uavhengige randomiserte kliniske forsøk for å undersøke om aspirin kan redusere risiko for tilbakefall av venøs trombose og store vaskulære hendelser (tilbakevendende venøs trombose, hjerteinfarkt, slag og kardiovaskulær død), uten å øke risikoen for blødning. Continue reading

1 person likes this post.