Persisterende høye D-dimer verdier etter avsluttet antikoagulant behandling av Lungeemboli hos pasienter med søvnapnø

Av Trond Børvik, PhD student TRECred-blood-cells

Tidligere studier har vist at pasienter med søvnforstyrrelse i form av obstruktiv søvn apnø (OSA) synes å ha en høyere risiko for blodpropp i lungen, såkalt lungeemboli (LE). LE og OSA deler risikofaktorer som høy alder, fysisk inaktivitet og fedme.

Continue reading

Be the first to like.

Proteins may help to diagnose venous thrombosis

Av Nadezhda Latysheva, overingeniør i TREC

Young Woman Having Blood Test DoneWhen someone goes to the emergency room with symptoms of venous thrombosis (blood clot) such as pain, swelling of the leg or shortness of breath and chest pain, D-dimer testing is often ordered.

It is a quick, non-invasive way to help rule out abnormal or excess clotting and to determine if further testing is necessary to help diagnose venous thrombosis. However, an elevated D-dimer does not always indicate the presence of a clot because a number of other factors can also cause an increased level. Therefore there is an urgent need for the establishment of new biomarkers which can help to accurately diagnose or rule out venous thrombosis. Continue reading

1 person likes this post.

Når skal man avslutte behandling etter blodpropp?

Av Simin Jamaly, PhD student TREC
 
En studie indikerer at når standard behandlingsregime for venøs trombose er fullendt, kan repeterte D-dimer målinger være nyttig for å indentifisere pasienter med lav risiko som trygt kan avslutte antikoagulasjonsbehandlingen.

Continue reading

Be the first to like.