Betydning av familiehistorie hos pasienter som har hatt venøs blodpropp

COLOURBOX3751825Av Esben Bjøri, forskerlinjestudent TREC

 

Det er godt etablert i fagmiljøet at dersom du har en bror, søster, mor eller far(førstegradsslektning) som har gjennomgått en episode med venøs blodpropp, så har du også selv en forhøyet risiko for venøs blodpropp. Men hva har dette å si dersom du allerede har gjennomgått en slik episode?

I en nylig publisert artikkel fra Malmø i Sverige ble det funnet en sammenheng mellom familiehistorie med venøs blodpropp og risiko for tilbakevennende venøs blodpropp. Studien visste at risikoen for tilbakevennende blodpropp var nesten 2 ganger høyere i den undersøkte gruppen sammenlignet med personer som ikke hadde en familiehistorie med venøs blodpropp. Continue reading

Be the first to like.

Genetikk vs. miljø og familiehistorikk. Hva er best for å forutsi risiko for blodpropp?

Av Tine Lønneberg PhD i TREC

Man vet at både genetikk, familiehistorikk og miljø er viktige faktorer for å vurdere risiko for blodpropp, men hva er best? En fersk studie utført ved Karolinska sykehus har forsøkt å finne ut av nettopp dette. Kanskje ikke overraskende kom de frem til at det er Male generationsen kombinasjon av ovennevnte faktorer som best avgjør hvor stor risikoen for blodpropp er. Continue reading

Be the first to like.