Blodproppforebygging ved gips og artroskopi – nytter det?

Av Gro Grimnes
PhD-student ved TREC

Både gipsing av foten og kikkhullsundersøkelse av kneet (artroskopi) øker risikoen for venøs blodpropp. En nylig publisert nederlandsk studie har undersøkt effekten av forebyggende behandling for venøs blodpropp hos pasienter som enten har gjennomgått artroskopi av kneleddet eller av ulike grunner hatt behov for gips opp til kneet. De konkluderte med at det, overraskende nok, ikke var mindre risiko for venøs blodpropp blant de som fikk forebyggende behandling i forhold til de som ikke fikk forebyggende medisin.

Continue reading

Be the first to like.

Kan man forutsi hvem som får blodpropp hos pasienter med gips?

Trond Isaksen, Forskningssykepleier i TREC

En periode med gips på beina kan medføre opptil 8 ganger større risiko for å få blodpropp i venene siden musklene blir inaktive. Det er mulig å gi forebyggende medisin mot blodpropp, men fordelen med å unngå blodpropp må avveies mot risikoen for å få blødning på grunn av medisinen. Continue reading

Be the first to like.