Bruk av medisin hos gravide kvinner med Paroksystisk Nattlig Hemoglobinuri (PNH)

Av Ina Høiland, PhD TREC

Tidligere ble kvinner med Paroksystisk Nattlig Hemoglobinuri (PNH) frarådet å bli gravide på grunn av komplikasjoner under svangerskapet i forbindelse med sykdommen.

PNH er en sjelden blodsykdom. Tallene for Norge er ikke sikre, men det dreier seg sannsynligvis om rundt 5 nye tilfeller per år. PNH er en sykdom som gjør at blodcellene blir ødelagt av kroppens eget forsvarssystem. Sykdommen er karakterisert av en aktivering av komplementsystemet, som er en del av immunsystemet vårt, og en protrombotisk tilstand, som vil si at pasientene har økt risiko for å få blodpropp. Continue reading

Be the first to like.

Hvordan avdekke risiko for blodpropp ved graviditet?

Beautiful nice pregnant lady standingAv Cathrine Ramberg, spesialingeniør TREC

Graviditet i seg selv er en risikofaktor for å utvikle blodpropp, og gravide kvinner har normalt 4 ganger høyere risiko for blodpropp, enn kvinner som ikke er gravide. Dette fordi kroppen er i forandring, hormonnivåer endres, blodets evne til å levre seg endres, og livmoren kan for eksempel trykke på blodårer og dermed forstyrre den naturlige blodgjennomstrømningen.

I tillegg legger flere kvinner på seg under graviditeten, beveger seg mindre, kan bli periodevis sengeliggende eller tar keisersnitt. Dette er alle risikofaktorer for å utvikle blodpropp som øker den allerede naturlige forhøyede risikoen. Å avgjøre hvilke kvinner som er mer utsatt enn andre til å få blodpropp under et svangerskap er vanskelig. Som nevnt, er mange av risikofaktorene allerede kjente, mens de genetiske risikofaktorene er vanskeligere å bestemme. Continue reading

Be the first to like.