New antidote for factor Xa inhibitors

By Timofey Sovershaev, PhD student at TREC

Thrombotic complications are a serious risk in several disorders, including atrial fibrillation, venous thromboembolism and many others. Traditionally, vitamin K antagonists (warfarin) or low-molecular weight heparins were used to prevent such complications. During the last years, a novel drug class, factor Xa inhibitors, has been incorporated into clinical practice, as these drugs have the potential to be safer and easier to use than the traditional vitamin K inhibitors. However, until recently, there was no agent to reverse their effects. Continue reading

Be the first to like.

Tidene forandrer seg … Er Marevans dager talte?

av Olga Vikhammer Gran, stipendiat TREC

I de to siste tiårene har retningslinjene til American College of Chest Physicians (ACCP) vært hovedguiden for evidensbasert, anbefalt behandling av venøs blodpropp. Disse retningslinjene er rettet mot leger som behandler pasienter med dyp venetrombose eller lungeemboli. Den tiende utgaven av anbefalinger for behandling av venøs blodpropp ble utgitt av ACCP 8. Januar 2016. Den forrige (niende) utgaven ble utgitt i 2012. Retningslinjene er et 38-siders dokument som gir 30 individuelle anbefalinger og grad av evidens bak valgene. Continue reading

Be the first to like.

Do anticoagulants reduce the risk of recurrent miscarriage in pregnant women?

By Vladimir Tichelaar, Postdoc in TREC

B80647708About 12.5% of successful conceptions will end with an unexplained natural abortion within the first 12 weeks of pregnancy. However, in some women (1-5%) this happens more often or later in pregnancy. When a woman loses the fetus two or more times before 20 weeks of gestation, we call this recurrent miscarriage, and unexplained when uterine pathology, the antiphospholipid syndrome and chromosomal abnormalities are not found. Continue reading

Be the first to like.

Valg av legemiddel for forebygging av blodpropp hos kritisk syke pasienter

Av Ina Rye-Holmboe, PhD TREC

medisinI en studie presentert i tidsskriftet JAMA har kanadiske og australske forskere sammenliknet blodproppforebyggende effekt hos to antikoagulerende legemidler.

Venøs trombose er hyppig forekommende hos kritisk syke pasienter som kan ha alvorlige komplikasjoner som inkluderer død. Det kan forebygges med medikamenter som hemmer blodets leveringssystem (antikoagulerende legemidler). Slik behandling gis rutinemessig til innlagte pasienter som vurderes å ha en høy risiko for blodpropp. Continue reading

Be the first to like.