Verken høyt blodtrykk, diabetes eller fettstoffer i blodet påvirker risikoen for blodpropp

En ny studie fra TREC viser at verken høyt blodtrykk, diabetes eller fettstoffer i blodet påvirker risikoen for blodpropp. Forskningen er et resultat av et samarbeid mellom forskergrupper fra flere steder i Europa og USA der ni befolkningsundersøkelser ble slått sammen og studert. Forsker ved TREC, Sigrid Brækkan, forteller mer om studien og hva de fant – les intervjuet her!

Continue reading

3 people like this post.

Hjerteinfarkt i Tromsø: Redusert dødelighet og bedret risikostatus

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent i TRECYoung Woman Having Blood Test Done

I mange land har dødeligheten av hjertesykdom gått betydelig ned over de siste tiårene, og det har blitt foreslått at nedgangen hovedsakelig skyldes redusert andel røykere, lavere blodtrykk og lavere kolesterol. En ny studie fra Tromsø, publisert i tidsskriftet Circulation, har undersøkt hvordan trenden av dødelig hjerteinfarkt og kardiovaskulære risikofaktorer har utviklet seg i Tromsø fra 1995 til 2010. Studien viste at det var en stor nedgang i dødelighet som skyldes hjerteinfarkt, og at nedgangen hovedsakelig var drevet av at det var færre akutte dødsfall hos personer utenfor eller på vei til sykehus og en redusert dødelighet hos hospitaliserte pasienter. Continue reading

Be the first to like.