How immune responses and coagulation might influence each other

Av Gro Grimnes
Stipendiat ved TREC

When challenged with a bacterial infection, the immune system is activated, and through this, the body fights infection. This results in inflammation. Inflammation is closely linked to coagulation, and activated coagulation has been thought to contribute to microvascular and organ failure in severe infections.

Continue reading

Be the first to like.

Immunsystemet sinker fjerningen av blodpropp

Av Ina Isabella Høiland
PhD-student ved TREC

T-celler er viktige celler i kroppens forsvarssystem. Disse cellene er med på å beskytte oss mot bakterier og andre ting som kan være farlige for vår helse. Paradoksalt nok kan disse cellene også være med på å forverre situasjoner som kan være farlige for oss, blant annet dannelsen av blodpropp. Dette var det noen forskere i Tyskland ville se nærmere på – de ville undersøke T-cellenes rolle i venøs blodpropp. Continue reading

Be the first to like.