Gir høyt kolesterol hos unge økt risiko for hjertesykdom senere i livet?

Av Jostein Lappegård, Forskerlinjestudent TREC

Group Of Teenage Friends Sitting On Sofa At Home Eating Fast FoodHøyt kolesterol kombinert med høy alder er en kjent risikofaktor hjertesykdom. En studie publisert i tidsskriftet Circulation har sett på om høyt kolesterol i ung alder også gir økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.

I studien konkluderes det med at hyperlipidemi (høyt fettinnhold/kolesterol i blodet) i ung alder gir påfølgende økt risiko for hjertesykdom senere i livet. Sykdomsrisikoen øker med antall år man har vært utsatt for høyt kolesterol tidligere i livet. Det påpekes at selv personer med moderat forhøyede kolesterolverdier i ung alder har en økt risiko, og at disse kan dra nytte av forebyggende tiltak. Continue reading

Be the first to like.