Low risks of pulmonary embolism in patients with blood clots in the brain

Av Irina Starikova
Stipendiat ved TREC

Pulmonary embolism (PE) is a serious, life-threatening complication of venous thrombosis – blood clots in the veins. Some patients with pulmonary embolism may suffer from chest pain, shortness of breath and cough, while the others do not have any presentations of disease. In severe cases, PE can lead to death.

Continue reading

Be the first to like.

En ny behandlingsmåte for å løse opp lungeemboli?

Av Robin Liang
PhD-student ved TREC

Lungeemboli (LE) er en alvorlig komplikasjon av venøs blodpropp som rammer millioner av mennesker hvert år. LE oppstår når hele eller en del av en blodpropp løsner og følger blodårene til lungearteriene, hvor den fester seg. Sykdommen kan medføre brystsmerter, pustebesvær, hjertesvikt og død. Selv om kroppen har et innbygd system for å løse opp blodpropper, det fibrinolytiske systemet, er det ofte ikke effektivt nok når det dannes en stor blodpropp. Ved massiv, alvorlig lungeemboli behandles pasientene med en metode som kalles trombolyse, hvor man bruker et legemiddel av typen rekombinant tissue plasminogen aktivator (rtPA). Det løser opp blodproppen, men øker samtidig risikoen for blødning hos pasienten.

Continue reading

Be the first to like.

Mistanke om lungeemboli- hvem trenger CT-undersøkelse?

Av Gro Grimnes, stipendiat i TREC

Lungeemboli er en alvorlig tilstand hvor tidlig diagnostikk og behandling kan være avgjørende. Symptomene på lungeemboli, som tung pust, pusteavhengige smerter og hoste, er vanlige også ved andre tilstander som for eksempel lungebetennelse. For sikker diagnose er det derfor ofte nødvendig med CT-røntgen av lungene.

Continue reading

1 person likes this post.

Kirurgisk behandling etter lungeemboli – til god nytte for noen utvalgte få

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECsurgery_man

Lungeemboli behandles med blodfortynnende medikamenter, og i de mest alvorlige tilfellene også trombolyse. Trombolyse kan beskrives som et slags «plumbo» fordi det virker ved å løse opp blodproppen. Kronisk pulmonal hypertensjon (forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet) er en fryktet komplikasjon etter lungeemboli, som innebærer at blodgjennomstrømmingen i lungene blir redusert, og som kan føre til alvorlig hjertesvikt og død. Continue reading

Be the first to like.

Persisterende høye D-dimer verdier etter avsluttet antikoagulant behandling av Lungeemboli hos pasienter med søvnapnø

Av Trond Børvik, PhD student TRECred-blood-cells

Tidligere studier har vist at pasienter med søvnforstyrrelse i form av obstruktiv søvn apnø (OSA) synes å ha en høyere risiko for blodpropp i lungen, såkalt lungeemboli (LE). LE og OSA deler risikofaktorer som høy alder, fysisk inaktivitet og fedme.

Continue reading

Be the first to like.

Kan et filter i blodåren redusere faren for blodpropp i lungene?

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent I TREC

British GP talking to senior woman in surgery

En fransk studie publisert i Journal of American Medical Association (JAMA) har undersøkt effektiviteten og sikkerheten til vena cava filter – et filter som plasseres i kroppens nedre samlevene for å stoppe blodpropper på vei til lungene.

Observasjonsstudier har vist en kraftig økning i bruk av vena cava filter over de siste 30 årene. Likevel er det få studier som beviser effekten til filtrene, og retningslinjene varierer mye.

Den nylig publiserte kliniske studien fra Frankrike viste at bruk av vena cava filter sammen med blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) ikke reduserer risikoen for tilbakevendende blodpropp i lungene (lungeemboli), sammenlignet med blodfortynnende behandling alene. Funnene støtter dermed ikke bruk av vena cava filter dersom pasientene kan behandles med blodfortynnende medikamenter. Continue reading

1 person likes this post.

Ubehandlet overfladisk venetrombose gir betydelig økt risiko for dyp venetrombose

Av Ellen Brodin, Førsteamanuensis i TREC

Data fra en nylig publisert dansk registerstudie viser at ubehandlet overfladisk venetrombose gir betydelig økt risiko for dyp venetrombose. Senior woman patient with UK nurse

Flere studier har de senere år vist at det er en sammenheng mellom overfladisk venetrombose (SVT) og risiko for trombose (blodpropp) i det dype venesystemet og lungeemboli. Akkurat hvor stor risikoen er, og hvordan man skal behandle disse pasientene, har vært under diskusjon.  Hvorvidt SVT også øker risikoen for arteriell trombose (hjerteinfarkt og hjerneslag) er ikke kjent. Continue reading

2 people like this post.