Overvekt og venøs trombose – er betennelse «the missing link»?

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECmålebånd overvekt

Overvekt og fedme er en velkjent og betydelig risikofaktor for blodpropp. Personer med BMI over 30 har 2-3 ganger økt risiko for blodpropp. Årsaken til dette er ikke helt kjent, men vi har i tidligere studier vist at ledsagende fenomener som diabetes, høyt blodtrykk og fettstoffer i blodet ikke har noen betydning for risikoen for venøs trombose. Continue reading

1 person likes this post.

Blør overvektige mennesker mindre?

Av Sigrid Brækkan, førsteamanuensis TREC

Overvekt og fedme er forbundet med økt risiko for blodpropp. Man vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det er vist at overvektige personer har blodhøyere nivåer av flere komponenter som inngår i kroppens blodlevringssystem.

Dersom et mer aktivt blodlevringssystem gjør at risikoen for blodpropp øker ved overvekt og fedme, skulle man forvente at disse personene blør mindre. Men er det egentlig sånn? Continue reading

Be the first to like.