Bruk av medisin hos gravide kvinner med Paroksystisk Nattlig Hemoglobinuri (PNH)

Av Ina Høiland, PhD TREC

Tidligere ble kvinner med Paroksystisk Nattlig Hemoglobinuri (PNH) frarådet å bli gravide på grunn av komplikasjoner under svangerskapet i forbindelse med sykdommen.

PNH er en sjelden blodsykdom. Tallene for Norge er ikke sikre, men det dreier seg sannsynligvis om rundt 5 nye tilfeller per år. PNH er en sykdom som gjør at blodcellene blir ødelagt av kroppens eget forsvarssystem. Sykdommen er karakterisert av en aktivering av komplementsystemet, som er en del av immunsystemet vårt, og en protrombotisk tilstand, som vil si at pasientene har økt risiko for å få blodpropp. Continue reading

Be the first to like.