Kan pasienter selv vurdere om de har posttrombotisk syndrom?

Av Cathrine Ramberg, spesialingeniør TRECDoctor giving man checkup in exam room

Posttrombotisk syndrom (PTS) er en tilstand som kan oppstå i etterkant av en blodpropp i låret eller leggen. Årsaken til tilstanden er ikke kjent, men man tenker seg at klaffene i blodårene i leggen, som skal sørge for at blodet strømmer riktig vei, ble skadet etter blodproppen. Dermed vil man kunne få en situasjon hvor ikke alt blodet i leggen beveger seg tilbake til hjertet, men «hoper seg opp» i årene. Dette vil øke trykket i blodårene og skape et ufordelaktig miljø for celler og vev. Continue reading

2 people like this post.