Ulik blodcellestørrelse gir risiko for blodpropp uavhengig av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag

Av Trygve Sølberg Ellingsen
Stipendiat ved TREC

Forskere ved K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning (TREC) og andre forskningsgrupper har tidligere funnet en sammenheng mellom ulik blodcellestørrelse og risiko for blodpropp. Stor variasjon i blodcellestørrelse er også vist å gi økt risiko for kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag, som alle gir økt risiko for blodpropp. I en nylig publisert studie fra TREC undersøkte vi derfor om sammenhengen mellom ulik størrelse på de røde blodcellene og risiko for venøs blodpropp kunne forklares ved at pasientene først utviklet kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag, som i neste rekke forårsaket blodproppen. Med andre ord, kan utvikling av disse andre sykdommene forklare sammenhengen mellom ulik blodcellestørrelse og risiko for blodpropp?

Continue reading

Be the first to like.

Bidrar røde blodceller til størrelsen på blodpropp?

Av Ina Isabella Høiland, PhD student TREC
 
jebsenTREC_lab_web 06Venøs trombose kan føre til alvorlige og noen ganger dødelig utfall for pasienten. Røde blodceller et ikke sett på som en faktor av betydning for størrelsen på blodpropp, da disse cellene er passivt til stede i blodproppen. Continue reading

1 person likes this post.