How immune responses and coagulation might influence each other

Av Gro Grimnes
Stipendiat ved TREC

When challenged with a bacterial infection, the immune system is activated, and through this, the body fights infection. This results in inflammation. Inflammation is closely linked to coagulation, and activated coagulation has been thought to contribute to microvascular and organ failure in severe infections.

Continue reading

Be the first to like.

Inter-rater agreement between professional-rated and patient-rated scores of the Villalta scale for evaluation of the post-thrombotic syndrome

By Trond Isaksen, PhD student TRECtrond i artikkel bilde

The Post-thrombotic syndrome (PTS) refers to chronic symptoms and signs following a blood clot in the deep veins. The Villalta scale measure the severity of PTS, which vary from none to disabling symptoms and signs like pain, swelling and ulcers. No effective treatment for PTS is available and progress will depend on research. Continue reading

Be the first to like.

Kan pasienter selv måle varige mén etter blodpropp med et spørreskjema, eller bør det gjøres på en sykehusvisitt?

Av Trond Isaksen, stipendiat i TREC

Post-trombotisk syndrom (PTS) er kroniske symptomer og tegn som følge av blodpropp i trond i artikkel bildede dype venene. Alvorlighetsgraden av PTS måles med Villalta skår, og kan variere fra ingen plager eller tegn, til å være sterkt funksjonsnedsettende, for eksempel på grunn av kronisk smerte, hevelse og sår. Utvikling av behandling for PTS avhenger av forskning ettersom ingen effektiv kur er tilgjengelig.

Continue reading

Be the first to like.