Er fettstoffer i blodet forbundet med risiko for ny blodpropp?

Av Erin Mathiesen Hald
Postdoktor ved TREC

Pasienter som har hatt venøs blodpropp er utsatt for å få blodpropp på nytt, altså å få et tilbakefall. Dette gjelder særlig når behandling med blodfortynnende legemidler avsluttes. En forskningsgruppe i Leiden, Nederland, ønsket å se på hvorvidt nivåer av ulike fettstoffer i blodet kunne si noe om risiko for tilbakefall hos denne pasientgruppen. I en studie der 2000 pasienter ble undersøkt fant de imidlertid ingen slik sammenheng.

Continue reading

2 people like this post.

Menn får mye oftere tilbakefall av blodpropp

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TREC

Forekomsten av blodpropp (venøs trombose) er likt fordelt mellom kjønnene. Graviditet og bruk av p-piller, eller østrogen i overgangsalder er vanlige utløsende årsaker hos vektkvmnkvinner, men er sjelden et problem hos menn. Dette «kamuflerer» derfor at menn egentlig er mer utsatt for å få blodpropp enn kvinner. Continue reading

Be the first to like.