Vektendring øker risikoen for blodpropp

Av Lars Daae Horvei
Stipendiat ved TREC

Overvekt og fedme er forbundet med økt blodpropprisiko, men hvordan påvirkes risikoen av vektendring? I en ny studie fra Tromsø fant vi at vektøkning var forbundet med økt risiko for blodpropp, uavhengig av hvor tykk man var eller ble. Risikoen var imidlertid størst hos de som var tykke i utgangspunktet og gikk mye opp i vekt. Vi fant også at vektnedgang var forbundet med en lett økning i risikoen. Det ser derfor ut til at det er best å være normalvektig og samtidig holde en stabil vekt for å unngå blodpropp.

Continue reading

Be the first to like.

Lavgradig betennelse og langtidsrisiko for venøs blodpropp – er det sammenheng?

Av Gro Grimnes
PhD-student ved TREC

Felles for flere tilstander med økt risiko for venøs blodpropp er betennelse i kroppen. Dette gjelder for eksempel ved kreft, infeksjonssykdommer og autoimmune sykdommer. En mindre uttalt betennelse, såkalt lavgradig betennelse, kan ses i en blodprøve uten at det gir symptomer. For blodpropp i arteriesystemet, som for eksempel hjerteinfarkt, er langvarig, lavgradig betennelse en kjent risikofaktor. Kan dette gjelde også for venøs blodpropp? Tidligere studier, som har undersøkt C-reaktivt protein som markør for betennelse, har konkludert ulikt. Vi ønsket derfor å undersøke om nivået av en annen betennelsesmarkør målt i blodet, nemlig nøytrofil-lymfocytt ratio (NLR), har sammenheng med senere risiko for venøs blodpropp.

Continue reading

1 person likes this post.

Hjerneslagpasienter er under høy risiko for venøs blodpropp den første tiden etter slaget

Av Ludvig B. Rinde
Forskerlinjestudent ved TREC


Mens hjerteinfarkt og hjerneslag skyldes en arteriell blodpropp, er lungeembolisme og dyp venetrombose resultatet av en blodpropp i venene. Nå viser nye resultater fra Tromsøundersøkelsen at pasienter som har hatt slag er under økt risiko for disse venøse blodproppene.

Continue reading

Be the first to like.

Hjerteinfarkt i Tromsø: Redusert dødelighet og bedret risikostatus

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent i TRECYoung Woman Having Blood Test Done

I mange land har dødeligheten av hjertesykdom gått betydelig ned over de siste tiårene, og det har blitt foreslått at nedgangen hovedsakelig skyldes redusert andel røykere, lavere blodtrykk og lavere kolesterol. En ny studie fra Tromsø, publisert i tidsskriftet Circulation, har undersøkt hvordan trenden av dødelig hjerteinfarkt og kardiovaskulære risikofaktorer har utviklet seg i Tromsø fra 1995 til 2010. Studien viste at det var en stor nedgang i dødelighet som skyldes hjerteinfarkt, og at nedgangen hovedsakelig var drevet av at det var færre akutte dødsfall hos personer utenfor eller på vei til sykehus og en redusert dødelighet hos hospitaliserte pasienter. Continue reading

Be the first to like.

Gir endringer i stoffskiftet økt risiko for blodpropp?

Av Gunhild Lerstad forskerlinjestudent i TREC

doktor samtaleFlere studier har vist at endringer i stoffskiftet gir økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Kun to studier har sett på om stoffskifteforstyrrelser er forbundet med blodpropp på venesiden, og begge rapporterer at høyt stoffskifte er forbundet med økt risiko for venøs blodpropp. Continue reading

1 person likes this post.