Kan et filter i blodåren redusere faren for blodpropp i lungene?

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent I TREC

British GP talking to senior woman in surgery

En fransk studie publisert i Journal of American Medical Association (JAMA) har undersøkt effektiviteten og sikkerheten til vena cava filter – et filter som plasseres i kroppens nedre samlevene for å stoppe blodpropper på vei til lungene.

Observasjonsstudier har vist en kraftig økning i bruk av vena cava filter over de siste 30 årene. Likevel er det få studier som beviser effekten til filtrene, og retningslinjene varierer mye.

Den nylig publiserte kliniske studien fra Frankrike viste at bruk av vena cava filter sammen med blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) ikke reduserer risikoen for tilbakevendende blodpropp i lungene (lungeemboli), sammenlignet med blodfortynnende behandling alene. Funnene støtter dermed ikke bruk av vena cava filter dersom pasientene kan behandles med blodfortynnende medikamenter. Continue reading

1 person likes this post.