Betydning av familiehistorie hos pasienter som har hatt venøs blodpropp

COLOURBOX3751825Av Esben Bjøri, forskerlinjestudent TREC

 

Det er godt etablert i fagmiljøet at dersom du har en bror, søster, mor eller far(førstegradsslektning) som har gjennomgått en episode med venøs blodpropp, så har du også selv en forhøyet risiko for venøs blodpropp. Men hva har dette å si dersom du allerede har gjennomgått en slik episode?

I en nylig publisert artikkel fra Malmø i Sverige ble det funnet en sammenheng mellom familiehistorie med venøs blodpropp og risiko for tilbakevennende venøs blodpropp. Studien visste at risikoen for tilbakevennende blodpropp var nesten 2 ganger høyere i den undersøkte gruppen sammenlignet med personer som ikke hadde en familiehistorie med venøs blodpropp. Continue reading

Be the first to like.

Hvor mye kreftutredning skal man gjøre hos pasienter med blodpropp av ukjent årsak?

Av Gro Grimnes, PhD i TREC

Blodpropp kan være første tegn på underliggende kreftsykdom. I en kanadisk studie har man sammenlignet to ulike strategier for å lete etter kreft hos pasienter med venøs blodpropp uten kjent årsak. CT-undersøkelse av mage og bekken i tillegg til standard undersøkelse førte ikke til at man påviste flere krefttilfeller enn standard undersøkelse alene, og risikoen for å overse kreft etter standard undersøkelse var liten. Continue reading

Be the first to like.

Er DOACs assosiert med færre dødsfall enn Marevan i forebygging av venøs blodpropp?

Av Olga Vikhammer Gran, stipendiat i TREC

a lot of pills for medicine therapy

DOAC, forkortelse for direkte orale antikoagulantia testes opp mot medisinen Marevan (Warfarin) i behandling mot venøs blodpropp.

Direkte orale antikoagulantia (DOACs) er en relativt ny type blodfortynnende medisin. DOACs brukes oftest for å redusere risiko for hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer (unormal hjerterytme) og i behandling av venøs blodpropp. Før DOACs ble introdusert, var Marevan (Warfarin) medikamentet som hovedsakelig ble brukt for slike tilstander. Det er vist at DOACs har like god effekt som Marevan når det gjelder å forebygge tilbakefall av blodpropp samt forebygge hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer. I motsetning til Marevan har DOACs hurtigvirkende effekt, lik daglig dosering og behøver ikke rutinemessig monitorering.

Continue reading

Be the first to like.

Valg av medisin ved langvarig behandling av kreft-relatert blodpropp

Av Trond Isaksen, Forskningssykepleier TREC

mann med sproyteÅ unngå alvorlig blødning og samtidig unngå tilbakefall av blodpropp er de viktigste sikkerhetsfaktorene når kreftpasienter må bruke blodfortynnende medisin.

Behandling av venøs blodpropp hos kreftpasienter er bedre og sikrere ved bruk av medikamentet heparin i stedet for mediakementet marevan. Dette er imidlertid kun grundig studert ved bruk av heparin i under 6 måneder.

Ettersom mange kreftpasienter må få behandling med heparin i mer enn 6 måneder er det viktig at sikkerheten ved lengre behandling også blir gjort rede for. Continue reading

Be the first to like.

Gir endringer i stoffskiftet økt risiko for blodpropp?

Av Gunhild Lerstad forskerlinjestudent i TREC

doktor samtaleFlere studier har vist at endringer i stoffskiftet gir økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Kun to studier har sett på om stoffskifteforstyrrelser er forbundet med blodpropp på venesiden, og begge rapporterer at høyt stoffskifte er forbundet med økt risiko for venøs blodpropp. Continue reading

1 person likes this post.

Kan spredning av testikkelkreft til lymfeknyter forutsi om man kan få blodpropp?

Doctor giving man checkup in exam roomAv Hilde Jensvoll, PhD i TREC

En studie presentert i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology har vist at forstørrede lymfeknuter på bakre bukvegg hos pasienter med testikkelkreft øker risikoen for venøs blodpropp.

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen hos yngre menn. Leveutsiktene er meget gode, selv ved utbredt kreftsykdom. Venøs blodpropp er hyppig forekommende blant testikkelkreftpasienter med spredning, spesielt hvis de mottar cellegiften cisplatin. Videre kan forstørrede lymfeknuter på grunn av spredning hindre blodtilførselen og bidra til økt risiko for blodpropp. Canadiske forskere har undersøkt om forstørrede lymfeknuter på bakre bukvegg kan brukes til å identifisere hvilke pasienter med testikkelkreft under cellegiftbehandling som bør få forebyggende medisin mot venøs blodpropp. Continue reading

Be the first to like.

Gir hjerteflimmer økt risiko for blodpropp?

Av Trygve Sølberg Ellingsen, Forskerlinjestudent i TREC

Grimacing Senior Adult Woman At Kitchen Sink With Chest Pains.En studie publisert i tidsskriftet Thrombosis and Haemostasis har undersøkt om det er en sammenheng mellom hjerteflimmer og risiko for venøs blodpropp.

Omlag 8-10 000 nordmenn rammes hvert år av venøs blodpropp, dvs. blodpropp i venene – blodårene som frakter oksygenfattig blod tilbake til hjertet. Blodproppen dannes ofte i en vene i benet, en tilstand som kalles dyp venetrombose. Dersom deler av blodproppen løsner, kan den følge med blodstrømmen via hjertet opp til lungene. Dette kalles lungeemboli, og er en alvorlig tilstand. Tradisjonelt har man regnet med at de aller fleste lungeemboliene stammer fra en blodpropp i benet. Nye funn tyder imidlertid på at en lungeemboli også kan ha et annet opprinnelsessted. Continue reading

1 person likes this post.

Hva er optimal varighet for behandling av kreftrelatert blodpropp?

Pills and stethoscopeAv Olga Dziewiecka, PhD TREC

Venøs blodpropp er en vanlig komplikasjon blant kreftpasienter. Det er vanskelig å behandle disse pasientene, da de har stor risiko for nye tilfeller av blodpropp og blødning.

Nåværende retningslinjer anbefaler behandling med lav-molekylært heparin (LMWH) i 6 måneder etter en VTE-episode, samt å fortsette behandlingen enda lengre dersom pasienten har aktiv kreftsykdom. Det er imidlertid manglende kunnskap om hvor lenge man skal behandle med antikoagulerende legemidler. Continue reading

Be the first to like.