Overvekt og venøs trombose – er betennelse «the missing link»?

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECmålebånd overvekt

Overvekt og fedme er en velkjent og betydelig risikofaktor for blodpropp. Personer med BMI over 30 har 2-3 ganger økt risiko for blodpropp. Årsaken til dette er ikke helt kjent, men vi har i tidligere studier vist at ledsagende fenomener som diabetes, høyt blodtrykk og fettstoffer i blodet ikke har noen betydning for risikoen for venøs trombose. Continue reading

1 person likes this post.

Hvordan påvirker kortikosteroider blodlevring hos friske mennesker?

Av Esben Bjøri, forskerlinjestudent TRECpiller esben blog

I en nylig publisert studie fra Nederland ble effekten av kortikosteroider på blodlevring hos friske mennesker undersøkt, med oppsiktsvekkende resultater. Continue reading

Be the first to like.

Kan blodtypen din si noe om risikoen for kardiovaskulære sykdommer?

Av Ludvig B. Rinde, forskerlinjestudent TRECYoung Woman Having Blood Test Done

Blod ser likt ut hos alle, men det er faktisk en forskjell på blodet til ulike personer gjennom at vi har forskjellige blodtyper. I Norge er den mest vanlige blodtypen A, fulgt av 0, B og AB. De færreste går å husker på blodtypen sin i det daglige, men hvilken blodtype man har er viktig ved blodoverføringer og transplantasjon. I tillegg har det de seneste årene blitt kjent at noen blodtyper gir økt risiko for sykdom sammenlignet med andre blodtyper. Continue reading

Be the first to like.

Kan et filter i blodåren redusere faren for blodpropp i lungene?

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent I TREC

British GP talking to senior woman in surgery

En fransk studie publisert i Journal of American Medical Association (JAMA) har undersøkt effektiviteten og sikkerheten til vena cava filter – et filter som plasseres i kroppens nedre samlevene for å stoppe blodpropper på vei til lungene.

Observasjonsstudier har vist en kraftig økning i bruk av vena cava filter over de siste 30 årene. Likevel er det få studier som beviser effekten til filtrene, og retningslinjene varierer mye.

Den nylig publiserte kliniske studien fra Frankrike viste at bruk av vena cava filter sammen med blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) ikke reduserer risikoen for tilbakevendende blodpropp i lungene (lungeemboli), sammenlignet med blodfortynnende behandling alene. Funnene støtter dermed ikke bruk av vena cava filter dersom pasientene kan behandles med blodfortynnende medikamenter. Continue reading

1 person likes this post.

Risiko for tilbakefall ved tidsbegrenset behandling av blodpropp

patient and doctorAv Anders Vik, førsteamanuensis TREC

Pasienter som får tilbakefall av venøs trombose (blodpropp) blir vanligvis anbefalt langvarig blodfortynnende behandling (antikoagulasjonsbehandling).  Risikoen for tilbakefall avtar med tiden, mens risiko for blødningskomplikasjoner vedvarer under behandlingen.

I en nylig publisert registerstudie fra Nederland har pasienter som har hatt en andregangs episode av symptomatisk venøs trombose minst ett år etter avsluttet behandling for første episode blitt vurdert for tidsbegrenset antikoagulasjonsbehandling. Resultatene indikerer at de fleste pasientene vil være tjent med langvarig antikoagulasjonsbehandling etter en andre episode med venøs trombose.   Continue reading

Be the first to like.

Is there any association between statin use and risk of venous thrombosis?

By Nadia Arshad, PhD TREC

medisin3A study published in British Medical Journal concludes that statins protect against first ever VTE events and that it might be a primary prevention tool for subjects without anticoagulation or antiplatelet medication.

In the study researchers have investigated the association between statin use and  incidence of venous thrombosis(VTE) in a population-based cohort study in Finland during the years 2000- 2011. Continue reading

Be the first to like.

Aspirin mot tilbakefall av venøs trombose

Av Birgit Småbrekke, MD-PhD student TREC

PillsEn studie presentert i tidsskriftet Circulation konkluderer med at aspirin reduserer risikoen for tilbakefall av venøs trombose.

Pasienter som får venøs trombose uten kjent utløsende årsak har høy risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling. Behandlingen forlenges dersom risikoen for tilbakefall av venøs trombose er høy, men det øker samtidig risikoen for blødningskomplikasjoner.

Det er publisert to uavhengige randomiserte kliniske forsøk for å undersøke om aspirin kan redusere risiko for tilbakefall av venøs trombose og store vaskulære hendelser (tilbakevendende venøs trombose, hjerteinfarkt, slag og kardiovaskulær død), uten å øke risikoen for blødning. Continue reading

1 person likes this post.

Når skal man avslutte behandling etter blodpropp?

Av Simin Jamaly, PhD student TREC
 
En studie indikerer at når standard behandlingsregime for venøs trombose er fullendt, kan repeterte D-dimer målinger være nyttig for å indentifisere pasienter med lav risiko som trygt kan avslutte antikoagulasjonsbehandlingen.

Continue reading

Be the first to like.

Lokalisasjon av venøs trombose og risiko for påfølgende kreft

Av Hilde Jensvoll, PhD student i TREC
 
doctor with patient in hospitalKreft er en sterk risikofaktor for venøs trombose, og venøs trombose kan være første symptom på uoppdaget kreft. Det er omdiskutert hvorvidt pasienter med venøs trombose bør gjennomgå kreftutredning. Få studier har sett på om ulike lokalisasjoner av den venøse trombosen har betydning for kreftrisiko. Continue reading

Be the first to like.