Inter-rater agreement between professional-rated and patient-rated scores of the Villalta scale for evaluation of the post-thrombotic syndrome

By Trond Isaksen, PhD student TRECtrond i artikkel bilde

The Post-thrombotic syndrome (PTS) refers to chronic symptoms and signs following a blood clot in the deep veins. The Villalta scale measure the severity of PTS, which vary from none to disabling symptoms and signs like pain, swelling and ulcers. No effective treatment for PTS is available and progress will depend on research. Continue reading

Be the first to like.

Kan pasienter selv måle varige mén etter blodpropp med et spørreskjema, eller bør det gjøres på en sykehusvisitt?

Av Trond Isaksen, stipendiat i TREC

Post-trombotisk syndrom (PTS) er kroniske symptomer og tegn som følge av blodpropp i trond i artikkel bildede dype venene. Alvorlighetsgraden av PTS måles med Villalta skår, og kan variere fra ingen plager eller tegn, til å være sterkt funksjonsnedsettende, for eksempel på grunn av kronisk smerte, hevelse og sår. Utvikling av behandling for PTS avhenger av forskning ettersom ingen effektiv kur er tilgjengelig.

Continue reading

Be the first to like.

Kan pasienter selv vurdere om de har posttrombotisk syndrom?

Av Cathrine Ramberg, spesialingeniør TRECDoctor giving man checkup in exam room

Posttrombotisk syndrom (PTS) er en tilstand som kan oppstå i etterkant av en blodpropp i låret eller leggen. Årsaken til tilstanden er ikke kjent, men man tenker seg at klaffene i blodårene i leggen, som skal sørge for at blodet strømmer riktig vei, ble skadet etter blodproppen. Dermed vil man kunne få en situasjon hvor ikke alt blodet i leggen beveger seg tilbake til hjertet, men «hoper seg opp» i årene. Dette vil øke trykket i blodårene og skape et ufordelaktig miljø for celler og vev. Continue reading

2 people like this post.