Forebygging av blodpropp etter protesekirurgi – er et nytt legemiddel sikrere, men like effektivt som de vi bruker i dag?

Photo from mostphotos.com

Av Line Holtet Evensen
Forsker ved TREC

Kirurgiske inngrep gir en midlertidig økt risiko for venøs blodpropp, og forebyggende behandling med blodfortynnende medisiner brukes hos en del pasienter. En nylig publisert studie (FOXTROT-studien) har undersøkt et legemiddel med andre virkningsmekanismer enn de som brukes i dag, og resultatene tyder på at effekten og sikkerheten er omtrent lik.

Continue reading

Be the first to like.

A new-found link between coagulation and inflammation?

Eike Struck
PhD student at TREC

Humans have two very important defense systems. The coagulation system, that forms a clot of blood after wounding to stop bleeding, and the immune system, that defends us against invaders such as viruses and bacteria. In mammals those systems are separated while they are combined in ancient animals, such as the star fish.

Continue reading

1 person likes this post.

Hormone replacement therapy and risk of venous blood clots

By Vania Morelli
Researcher at TREC

Hormone replacement therapy is a treatment used to relieve symptoms related to the menopause. Former studies have shown that hormone replacement therapy is associated with risk of venous blood clots; however, the risk may vary depending on the type of hormone replacement therapy used. A study recently published from the United Kingdom provides a more detailed picture of the blood clot risk for different hormone replacement therapy preparations. According to the authors, the study results can help clinicians and women make treatment choices.

Continue reading

Be the first to like.

Kan kolesterolsenkende behandling gi mindre blodpropp?

Av Cathrine Ramberg
Stipendiat ved TREC

Ved behandling og forebygging av venøs blodpropp bruker man vanligvis blodfortynnende medisiner. Problemet med denne typen legemiddel er økt risiko for blødning, og derfor behandles de fleste pasientene bare de første 3-12 månedene etter en blodpropp, når risikoen for tilbakefall er størst. I en nyere studie fra Nederland undersøkes det om statinbehandling har en effekt på blodets evne til å levre seg. Forskerne tenker at i så fall vil statiner kunne gis som et supplement til pasienter etter at behandlingen med blodfortynnende medisin er avsluttet.

Continue reading

Be the first to like.

Valg av blodfortynnende medisin – en sammenligning av to varianter

Av Line Holtet Evensen
Stipendiat ved TREC

En ny amerikansk observasjonsstudie har sammenlignet to typer direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK), populært kalt blodfortynnende medisiner. Funnene tyder på at medikamentet apixaban muligens er noe mer effektivt og tryggere enn rivaroxaban i behandlingen av venøs blodpropp.

Continue reading

Be the first to like.

A new prediction model for development of venous thromboembolism in cancer patients?

Robin Liang
PhD student at TREC

Cancer patients have a high risk of developing venous thromboembolism (VTE), especially in the first 6 months after diagnosis. The risk of VTE can be greatly reduced using anticoagulants to prevent thrombosis, but this treatment brings a high risk of bleeding. This makes it difficult to determine whose risk of thrombosis is greater than the risk of bleeding. Though there are several models that are used in the clinics to predict which cancer patients are likely to benefit from anticoagulation, their accuracy has been disputed. Ingrid Pabinger and colleagues set out to create and validate a clinical prediction model to predict VTE over 6 months in cancer patients.

Continue reading

Be the first to like.

Personer med tidligere blodpropp har økt risiko for tilbakefall ved gipsbehandling

Av Trond Isaksen
Stipendiat ved TREC

Venøs blodpropp er en vanlig og potensielt livsfarlig tilstand der det dannes en blodpropp i de dype venene, oftest i beina. Opp mot 30 % av alle som har hatt venøs blodpropp opplever å få tilbakefall av blodpropp i løpet av livet. Behandling med gips øker risikoen for førstegangs blodpropp, men risikoen for tilbakefall er som oftest lav etter at gipsen er fjernet.

Continue reading

Be the first to like.

A simple strategy to prevent post thrombotic syndrome?

By Vania Morelli
Researcher at TREC

The formation of a venous blood clot in the deep veins of the body is a common condition in the general population that is associated with a serious complication known as “post thrombotic syndrome”. Currently, there is no cure for the post thrombotic syndrome; therefore, prevention of this complication is very important. A recent study from the Netherlands presents a promising and simple strategy to prevent the post thrombotic syndrome based on compression therapy applied to the legs.

Continue reading

1 person likes this post.