Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk

I høve 30-årsjubileet til Norske Kveners Forbund arrangerer Norske Kveners Forbund og UiT Noregs arktiske universitet seminaret

«Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk»

på UiT Noregs arktiske universitet, Tromsø, 4.-5. desember 2017.

Praktisk informasjon

Seminaret blir strøyma frå kl. 13:00 på måndag. Følg denne lenkja.

PROGRAM (med atterhald om endringar):

Måndag 4. desember 2017

Kultur- og samfunnsfagbiblioteket:
12:00-12:05 Opning v/Willy Ørnebakk (fylkesrådsleiar i Troms)
12:05-12:25 Boklansering av Kvensk grammatikk v/Trygg Jakola (NKF og Kvensk språkting), Eira Söderholm (UiT), Jan Erik Frantsvåg (UiT) og Philipp Conzett (UiT)
12:25-12:40 Utdeling av Kvensk språkpris til Agnes Eriksen og Eira Söderholm v/Språkrådet
Lett servering
Teorifagbygget hus 6: Auditorium 3 (6.303):
Ordstyrar: Hilja Lisa Huru
13:00-13:30 Egil Sundelin (NKF): «Norske Kveners Forbund og kvensk organisasjonshistorie»
13:30-14:15 Eira Söderholm UiT): «Kvener – ja! Men hva med eget navn på eget språk?» / «Kvener – kyllä se passaa. Mutta mikä se oon omala kielelä?»
14:15-15:00 Einar Niemi (UiT): «Kvenene i historien – helter, skurker eller som folk flest? Oppfatninger i Norge, Finland og Sverige»
15:00-15:30 Pause
Ordstyrar: Philipp Conzett
15.30-16.00 Kaisa Maliniemi (Varanger Museum): «Kvenlitteratur – før og nå»
16:00-16:30 Pia Lane (UiO): «Standardisering av kvensk»
16:30-17:15 Trine Kvidal-Røvik og Stein Roar Mathisen (UiT): «Kvenkultur i familier, museer og kulturnæring: Hvilke uttrykksformer tar det kvenske i dag?»
17:15-17:30 Pause
17:30-18:30 Kristin Nicolaysen og Pia Lane (UiO): «Isä og Aftenstjernen». Språkoverlevering fra besteforeldre til barnebarn. Kunstner og forsker belyser temaet fra hvert sitt ståsted. Visning av klipp fra filmen «Isä og Aftenstjernen» som er work in progress.
Sjampanjekantina:
18:30- Konferansemiddag med musikalsk innslag.
Opningsord ved Hilde Skanke (dagleg leiar på Kainun institutti – Kvensk Institutt).
Toastmaster: Trygg Jakola (leiar i Kvensk språkting og nestleiar i Norske Kvenser Forbund – Ruijan Kveeniliitto).

 

Tysdag 5. desember 2017

Teorifagbygget hus 6: Auditorium 3 (6.303):
Ordstyrar: Katriina Pedersen
09:00-09:30 Anna-Kaisa Räisänen (Kainun institutti – Kvensk institutt): «Praktisk språkarbeid»
09:30-10:00 Leena Niiranen (UiT): «Mentorprosjektet ved UiT»
10:00-10:30 Pause
10:30-11:00 Anita M. Simensen (UiT): «Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur»
11:00-11:30 Aili Eriksen, Anna-Kaisa Räisänen, Mari Keränen og Sindre Trosterud (alle Kainun institutti – Kvensk Institutt): «Kvensk språkteknologi»
Sjampanjekantina:
11:30-12:30 Lunsj
Teorifagbygget hus 6: Auditorium 3 (6.303):
Ordstyrar: Rune Sundelin
12:30-13:00 Mbachi Ruth Msomphora (UiT): «Kystsamfunns involvering: Utfordringer og begrensninger for interaktiv styring i fiskeri og havbruk»
13:00-14:00 Evelyn Eriksen (UiT): «Historien om hvordan Staten tvang folk til å bli Statens leilendinger – om eiendomshistoriske forhold i Indre Kvænangen»
14:00-14:30 Debatt/spørsmål og kommentarer fra salen. Debattleder: Rune Sundelin.
14:30-15:00 Pause
15:00-16:30 Kulturbad v/Anitta Viinikka-Kallinen (UiT) (bademeister)
Deltakarar:

  • Inger Birkelund: KvääniVoimaa – kvenkraft gjennom fortellinger
  • Egil Borch: Kirkens rolle i synliggjøring av kvener och kvensk språk
  • Helge Huru: Paulaharjus kvenbeskrivelser 90 år — men ikke for kvener?
  • Reidun Mellem: Å være kvensk forfatter i Norge
  • Tove Raappana Reibo: Kvensk revitalisering gjennom sang og musikk
16:30-16:45 Pause
16:45-17:45 Filmvisning. «Nuorii äänii ja kasvoi» – Kvensk film på vei fra fortidsfilmer til mobilvideoer på sosial media? Hvordan formidler den unge generasjonen sin relasjon til det kvenske gjennom video? Innleiing v/Sirkka Seljevold (UiT)

Visning av dokumentarfilmen «Kyläpeli – Tidenes første kvenspel» (13 min) v/Pål Vegard Eriksen (Halti kvenkultursenter)

17:45-18:15 «Tilbake for å takke» (30 min) v/Sirkka Seljevold (UiT)

Dette er en historie om Ragnvald Benjaminsens evakueringsminner, men aller mest en historie om et indre behov for å få komme tilbake til det stedet hvor han var evakuert i 1944-45. Der er noe han må gjøre for å få avsluttet sin ‘indre’ evakuering, som har vart i 70 år.

Arrangementskomitéen: Hilja Huru (NKF og UiT), Anitta Viinikka-Kallinen (UiT), Philipp Conzett (UiT) og Rune Sundelin (NKF og UiT).

Arrangementet har fått finansiell støtte frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Institutt for språk og kultur og Universitetsbiblioteket ved UiT Noregs arktiske universitet.

[uDoc]