Dropbox for å holde dine unix-config-filer synkronisert

Jeg bruker Dropbox for å holde mine konfigfiler synkronisert på alle unix-boksene jeg bruker.

Dette gjorde jeg slik:

  1. Jeg lagde en katalog inne i Dropbox-folderen min som jeg kalte “dotfiles”.
  2. Så kopierte jeg ønskede dotfiler og kataloger inn i denne katalogen. (.zshrc, .vim, .vimrc ++) Disse endret jeg navnet på slik at det ledende .-et ble fjernet. Dette for å gjøre filene “synlige”.
  3. Jeg lagde så symbolske lenker i hjemme området mitt for disse filene slik: “ln -s ~/Dropbox/dotfiles/zshrc ~/.zshr”

One response to “Dropbox for å holde dine unix-config-filer synkronisert”

  1. josteintrollvik says:

    Neat! Et bruksområde for dropbox som jeg ikke hadde tenkt på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *