vi(m) er editoren som finnes på alle unixer, og vil derfor være fin å beherske ihvertfall en del.

vi(m), den eneste editoren du trenger

vi(m) er editoren som finnes på alle unixer, og vil derfor være fin å beherske ihvertfall en del.

Editoren har 2 forskjellige modus, kommando og insert/replace.

Under følger helt basic kommandoer som er greie å kunne:

Ting merket <> betyr tasten, Bindestrek etter en slik betyr at tasten skal holdes inne når neste tast trykkes. [tekst] betyr at feltet er valgfritt. Kommandoer som starter med : avsluttes med <Enter>

 • i — Gå inn i insert-mode.
 • r — Gå inn i replacement-mode.
 • <Esc> — Forlat insert/replacement-mode.
 • <Ctrl>-a — Inkrementer verdien under markøren.
 • <Ctrl>-x — Decrementer verdien under markøren.
 • /tekst — Søk etter tekst i fila forover.
 • ?tekst — Søk etter tekt i fila bakover.
 • n — repeter siste søk fremover.
 • N — repeter siste søk bakover.
 • :%s/tekst1/tekst2/g — Bytt ut regulært uttrykk(regexp) “tekst1” med “tekst2”.
 • v — Marker tekst et tegn av gangen.(visual mode)
 • V— Marker tekst ei linje av gangen.
 • <Ctrl>-v — Marker tekst ei blokk av gangen.
 • x — Slett tegn under markør
 • dd — Slett linje som markeøren står på.
 • :u — Angre
 • :w [filnavn] — Lagre endringer.
 • :q — Avslutt
 • 😡 — Lagre og avslutt. (samme som :qw)
 • :help — Hjelp

Det er også bevegelseskommandoer:

 • w — Gå  et ord frem.
 • b — Gå et ord tilbake.
 • 0 — Gå til begynnelsen av linje.
 • $ — Gå til slutten av linje.
 • G — Gå til slutten av fil.
 • 1G — Gå til linje nummer 1.

cut’n’paste

 1. Marker ønsket tekst med en av visual mode måtene.
 2. d for klipp ut, y for kopier
 3. Plasser markør på ønsket plass.
 4. p for å sette inn bak/under markør, eller P for å sette inn foran/over markør.

Det som er det virkelige store med vi(m) er at kommandoene kan legges i en kjede, og ved å skrive inn et tall foran en kommando gjentas kommandoen det antall ganger. (eks. 20<Ctrl>-a vil øke tallet under markøren med 20)

Jeg bruker et vi reference card som jeg har skrevet ut og har hengt opp ved pulten min. Dette gir en god del flere kommandoer lett domkumentert og tilgjengelig.

One response to “vi(m), den eneste editoren du trenger”

 1. Kanskje ikke den eneste….. men veldig kjekk når man kjører ssh mot servere.

  Godt innlegg Stefan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *