Regjeringens bruk av sosiale medier (rapport)

Høsten 2008 ble det nedsatt ei gruppe som skulle vurdere om – og i tilfelle hvordan – nye sosiale medier bør tas i bruk. Gruppen ble ledet av Nærings- og handelsdepartementet og har hatt totalt seks medlemmer fra kommunikasjonsavdelingene i departementer og Statsministerens kontor. Gruppen har fått innspill ved å arrangere møter, ved å finne informasjon og tips på Internett og på studiereise til Brussel og London. Det har også kommet mange innspill til gruppen via en egen blogg om gruppens arbeid. Arbeidet munnet ut i en rapport om regjeringens bruk av sosiale medier som kom ut i april 2009, men som først nylig ble sluppet.

http://depsosialemedier.files.wordpress.com/2009/09/regjeringsbruksosmedier.pdf

3 responses to “Regjeringens bruk av sosiale medier (rapport)”

 1. Første gang jeg har sett en bloggkommentar sitert i et offisielt regjeringsdokument 🙂

  UiT og Regjeringen.no har til felles at de har tungrodde eksterne nettsteder der det meste av informasjon må krysspubliseres med klipp-og-lim fra saksbehandlingssystemet og andre publikasjoner. I stedet for at nettsidene blir web2.0-aktige, blir toveiskommunikasjon stappa inn i eksterne systemer (LMS, UiTbeta m.m.) fordi det er for tungrodd å videreutvikle nettpubliseringsløsninga til den funksjonliteten som brukere forventer i 2009.

 2. Jan Harald says:

  Her er det jo flere ting som kan overføres til oss (UH-sektoren):
  – enestående mulighet til å engasjere befolkningen (les: studenter og ansatte) i form av dialog
  og delaktighet i enkeltsaker og større prosesser
  – unik mulighet til å ”være der
  folk er”
  – Det er en økende grad av forventning til bruk av sosiale medier (forventer studenter og ansatte det?)
  – Det er generelt akseptert å prøve og feile innen sosiale medier(…)uten lange
  utredninger og mye byråkrati -> Just do it?

  Arbeidsgruppa anbefaler også å velge eksisterende løsninger, men problematiserer dette ift journalføring og offentlighetsloven…

  Barcamp nevnes også. Dette er en samling for alle som jobber med sosiale medier i offentlig virksomhet. Det linkes også til Government 2.0 camp:
  http://www.barcamp.org/Government20Camp

  Kanskje det er FASIT 2.0?
  http://www.cc.uit.no/sysadm/fasit/

 3. God lesning.

  10 Downing Street imponerer. Ellers gøy å se at @kongharald/Harald Groven er nevnt i rapporten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *