Deling av digitale læringsressurser og juridiske problemstillinger i høyere utdanning

Dette er en kartlegging utført på oppdrag fra Norgesuniversitetets Ekspertgruppe for deling av digitale læringsressurser (DLR). I kartleggingen sees det nærmere på behovet for en type nasjonal rådgivnings‐ og støttetjeneste knyttet til juridiske aspekter og delingsproblematikken innenfor høyere utdanning.

Helt konkret er formålet å gi et innspill til konferansen ”Med rett til å dele” som arrangeres i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 (her er det fortsatt ledige plasser).

Kartleggingen fokuserer på hva noen andre land gjør eller planlegger å gjøre i forhold til juridiske problemstillinger knyttet til produksjon, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser (DLR) i høyere utdanning. I tillegg er det undersøkt hvordan noen norske universiteter og høgskoler forholder seg til tematikken i form av policy, strategiske dokumenter eller konkrete tiltak.

“Det foreligger ikke en klar strategi for digital innholdsproduksjon og juridiske forhold knyttet til dette på UiT.” Denne problemstillingen bør derfor være viktig og interessant for oss.

Notat om kartlegging av juridiske rådgivings‐ og støttetjenester og deling av digitale læringsressurser – innen høyere utdanning

2 responses to “Deling av digitale læringsressurser og juridiske problemstillinger i høyere utdanning”

  1. Svenn A. Hanssen says:

    En presentasjon som er nevnt i rapporten er en som Petter Kongshaug holdt tidligere i år om eCampus-prosjektet. Vel verd å kikke gjennom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *