Twitteroppgjøret for Tromsø 2009

Her følger en kjapp statistisk gjennomgang av topp 100 på tvitre.no for Tromsø per 21. oktober 2009. Opplysninger om twitteraktiviteten og yrke er hentet fra twitter, mens alder, inntekt, etc. er hentet fra skatteoppgjøret for 2008. Det var like før jeg la inn bostedsadressene og brukte mashup med google maps for å vise hvordan de sprer seg geografisk i byen, men der fikk grensa gå ;D

Oppsummering:

I Tromsø er 2 av 3 twitrere menn. Menn twitrer i gjennomsnitt over dobbelt så mye som kvinner (495 mot 237) og har noen flere følgesvenner (265 mot 172). Kvinner har derimot flere norske følgesvenner (81%) enn menn (72%). Aldersmessig skiller menn og kvinner seg lite fra hverandre. I bransjeoversikten finner vi flest mediefolk (25%), men disse og folk som jobber med PR (design, informasjon, reklame) er de som twitrer relativt sett minst (104 og 287 tweets i snitt). IT-folkene twitrer klart mest (919 tweets i snitt) og er ivrigst til å følge andre og bli fulgt. Næringslivsfolk har på sin side høyest snittinntekt og mest formue. Næringslivsfolk er også ivrige twitrere, og har flere tweets (577) enn alle andre bortsett fra IT. Likevel havner de under midten når det gjelder antallet følgesvenner. Er du student så er det stor sjanse for at du følger mange (i snitt 311 følgesvenner), kun slått av IT (339). Politikerne og offentlig sektor er de store middelhavsfarerne som ikke scorer høyest eller lavest på noen områder. De eldste twitrerne finner du i det offentlige  (snittalder på 44 år), mens de yngste naturlig nok finnes blant studentene (snittalder 24 år).

Generelle fakta om topp 100 fra Tromsø 2009:

Kvinnetoppen 2009:

 • Andelen kvinner på topp 100: 34%

 • Eldste kvinne født: 1956 (Anette Elisabeth Kvandahl)

 • Yngste kvinne født: 1987 (Elise Mjølhus Kleiven)

 • Gjennomsnittsalder: 32 år (født 1977)

 • Mest vanlige bransje: Media (29%), Politikk (21%), PR (9%), Offentlig (9%), Skole (6%), Annet (26%).

 • Høyeste antall fulgt av: 783 (Linda Blix)

 • Høyeste antall tweets sendt: 1129 (Kristina Torbergsen)

 • Gjennomsnitt følger: 217

 • Gjennomsnitt fulgt av: 172 (81% norske)

 • Gjennomsnitt tweets sendt: 237

 • Gjennomsnittsinntekt 2008: 194 194 kr

 • Gjennomsnitt skatt 2008: 69 080 kr

 • Gjennomsnitt formue: 11 368 kr

Mannetoppen 2009:

 • Andelen menn på topp 100: 66%

 • Eldste mann født: 1955 (Arild Hausberg)

 • Yngste mann født: 1992 (Øyvind Andreassen)

 • Gjennomsnittsalder: 33 år (født 1976)

 • Mest vanlige bransje: Media (23%), Politikk (17%), IKT (15%), Skole (12%), Næringsliv (12%), PR (8%), Annet (13%).

 • Høyeste antall fulgt av: 2 681 (Kimme Utsi)

 • Høyeste antall tweets sendt: 3 084 (Håvard Pedersen)

 • Gjennomsnitt følger: 267

 • Gjennomsnitt fulgt av: 265 (72% norske)

 • Gjennomsnitt tweets sendt: 495

 • Gjennomsnittsinntekt 2008: 275 540 kr

 • Gjennomsnitt skatt 2008: 106 970 kr

 • Gjennomsnitt formue: 130 774 kr

Bransjefakta:

 • Fleste twitrere: Media (25)

 • Twitrer mest: IT (919 tweets i snitt)

 • Flest følgesvenner: IT (340 i snitt)

 • Følger flest: IT (339 i snitt)

 • Høyest snittinntekt: Næringsliv (330 000 kr)

twitterstats

Twitterstatistikk

Merknader: Dette er det 100 første personene på tvitre.no som er registrert med tilhørighet til Tromsø. Bedrifter og organisasjoner er ikke inkludert. Det kan videre være andre personer som hører til Tromsø, men som ikke er registrert med Tromsø som tilholdssted. Disse er ikke inkludert her. En håndfull personer kunne vanskelig identifiseres enten pga. ufullstendige navn, for vanlige navn, eller andre mangler. Disse er da ikke med i beregninger som inkluderer inntekt, skatt og formue. Noen få har private tweets og disse er da ikke tatt med i beregningen for tweets.

One response to “Twitteroppgjøret for Tromsø 2009”

 1. Der toppet jeg NOE ihvertfall. :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *