Outlook 2010 og booking av ressurser

Hvis du prøver å booke et møterom i Outlook 2010 mot Exchange 2003 vil reserveringen ikke bli registrert, og du vil heller ikke få noen feilmelding. Som standard har ikke Outlook 2010 støtte for måten ressursbooking foretas i denne Exchange-versjonen, og Exchange 2007/2010 definerer ressurser på en annen måte.

Får å omgå dette må du editere følgende nøkkel i registeret:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0OutlookOptionsCalendar
Lag en ny DWORD Value som heter EnableDirectBooking. Denne settes til 1.

Kilde:
Direct Booking does not successfully book a resource in Outlook 2010
http://support.microsoft.com/kb/982774

Du kan fortsatt oppleve at bookingen ikke blir registret umiddelbart selv om denne registernøkkelen er satt. Dette kan være relatert til dine Cached Exchange Mode innstillinger. Som standard er cached mode i Outlook 2010 satt til også å laste ned delte kataloger til din lokale maskin (bl.a kalendere), og et tips er å slå av denne funksjonen. Fordelen er at Outlook registrerer endringer i delte kalendere raskere, og ulempen er at delte kalendere ikke vil være tilgjengelig ved manglende kontakt med server.

  1. Start Outlook 2010 og velg File -> Account Settings
  2. Velg E-mail fanen og trykk Change
  3. I Change Account velger du More Settings
  4. Trykk på fanen Advanced og fjern avkrysning for Download shared folders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *