LISA ’11: Time Management

Undertegnede befinner seg for tida på LISA ’11 i Boston, MA. For å puste litt liv i  UITbeta tenkte jeg det kunne passe med et par referater fra sesjonene jeg deltar på.

Jeg hadde egentlig meldt meg på en alt for basal sesjon om DNS, men klarte heldigvis å få byttet over til Time Management for System Administrators av Tom Limoncelli. Limoncelli jobber hos Google og har skrevet fleire bøker både om systemadministrasjon og administrering av tid. Det burde være unødvendig å si at forelesninga begynte presis på slaget.

Det finnes mye litteratur om temaet Time Management, men vi datafolk har en litt spesiell situasjon med mye interrupt i løpet av dagen og dårlige tradisjoner for hvordan vi takler disse. Hovedmoralen hans var at en god arbeidsdag er kjedelig, dvs. den er planlagt, forutsigbar og uten overraskelser. For å oppnå dette anbefaler han å ta kontroll over dagen:

 • Bruk kalendre, både på jobb og fritid for å unngå dobbelbookinger og forglemmelser. Bruk færrest mulig verktøy til dette.
 • Start hver dag med 5 minutters planlegging av dagen. Hvilke oppgaver skal løses: Prioritering  og estimat av tidsforbruk.
 • Bruk det tidspunktet på dagen du jobber mest effektivt på oppgaveløsing. For mange er dette på morgenen (når det er stille på telefonen). Ikke kast bort denne tida på epost og nettaviser.
 • Sett av tidslommer med ro for effektiv oppgaveløsing (ett interrupt gjør at du trenger 7 minutter på å komme tilbake til der du var). Dvs. slå av epostvarsel og sett deg fraværende på IM.
 • Lag rutiner og automatiser der det går an.
 • Avslutt dagen med å evaluere dagens ToDo-liste. Kryss ut de oppgavene som er utført og flytt resten til neste dag.

I tillegg hadde han mye nyttig om møter og møtehygiene for å unngå å kaste bort egen og andres tid. Foilene fra sesjonen kan fås hos meg (eller kanskje jeg legger dem på fellesområdet når jeg kommer heim).

3 responses to “LISA ’11: Time Management”

 1. ioh000 says:

  Silje, det skal nok gå bra. Send meg epostadressen din!

 2. Silje says:

  Hørtes ut som en spennende sesjon, time management er interessant. Foiler tas i mot på e-post med takk, om du kan dele de 🙂

 3. […] på feil kurs i første økt. Heldigvis var det enkelt å bytte over til et mer spennende tema og formiddagssesjonen ga meg mye å tenke […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *