LISA ’11: Introduction to Cloud Storage

Dagens formiddagssesjon blei valgt litt tilfeldig, men Gerald Carter er alltid moro å høre på, så dermed blei det Introduction to Cloud Storage. Det skulle vise seg å bli en intens sesjon. Jerry (kjent bl.a. fra sitt arbeide med LDAP og  Samba) er en mann av mange ord og temaet var litt på kanten av mitt vokabular.

Definisjonen på Cloud Storage er at man får levert virtualisert lagring etter behov, eller på pent: DaaS (Data as a Service). Det mest brukte grensesnittet er REST (som bare er et sett med HTTP-kommandoer). At det er HTTP som er mest interessant til skytjenester skyldes rett og slett at HTTP er den nye TCP – den slipper gjennom alle brannmurer. SNIA forsøker å lage et standard API for lagring i skyen, men vi er ikke der ennå: Ulike leverandører betyr ulike grensesnitt.

Mens man i et SAN lagrer filer og i et NAS lagrer blokker, lagrer man i  skyen objekter. Hva disse objektene inneholder (blokk eller fil) bestemmes av den løsningen man implementerer. Det sies at 75% av all data er filbasert. Dette kommer til å øke ettersom Windows8 blir å gå over til filbasert lagring på tjenester som i dag bruker blokkbasert (f.eks. Sharepoint), samtidig som VMware pusher filbasert lagring i andre enden av stakken.

Blant de mange produktene vi gjennomgikk var såkalte hybridløsninger, en fysisk boks som fungerer som gateway mellom lokale klienter (snakker NFS, CIFS eller blokkbasert) og lagringsleverandøren (http). Slike bokser lagrer gjerne blokker som objekter. Ulempen blir da at dersom boksen blir borte (f.eks leverandør konkurs) så er dataene tapt. Moral: Ikke kjøp appliancer av ferske leverandører.

Lagring i skyen gjør at man kjapt kan øke kapasiteten når behovet oppstår, men det hjelper ikke mot de andre utfordringene man har med data: Hvordan unngå duplisering eller hvordan unngå data på avveie. Når disken aldri går full blir man aldri å rydde og man ender opp med å betale for å lagre mengder med død data.

Lagring i skyen blir av de fleste brukt som et ekstra nivå (“tier”) i lagringsstrukturen. Det er ikke meininga at de mest aksesserte dataene skal ligge lengst unna brukerne.

Foiler fås på oppfordring.

One response to “LISA ’11: Introduction to Cloud Storage”

  1. […] meg en god del kurs. USENIX er flinke til å fornye programmet, slik at noe er helt nytt som dagens formiddagssesjon om lagring i skyen. Andre ting har til gjengjeld vært på tapeten like lenge som jeg har deltatt […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *