Active Directory Disaster Recovery – kursdag 1

Da er første dag unnagjort og i dag lærte vi for det meste om rutiner og adminstrative grep rundt drift av AD og planlegging for at en recovery skal være mulig:

  • Dokumenter miljøet ditt.
  • Ha en Service Level Agreement (SLA) med dine kunder for å kunne ha et realistisk mål om oppe- og nedetid.
  • Ha en Operations Level Agreement (OLA) mot andre internt ved Avdeling for IT.
  • Lag en Recoveryplan så detaljert at enhver med rette tilganger kan utføre operasjonen.
  • Test og øv på planen jevnlig.
  • Ved vesentlige endringer i miljøet skal planen revideres og testes.
  • Gikk gjennom en lab for hvordan enkelt få laget en grafisk presentasjon av AD-miljøet i Visio vha. “AD topology mapper”.
  • Gjennomgikk også en praktisk øvelse som tok for seg backup, setting og bruk av recoverypasswords.
  • Noen nyttige verktøy for diagnostisering og retting av AD: repadmin, repldiag og ntdsutil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *