And the winner is…

Etter to dager ble BriForum 2012 avsluttet med diverse prisutdelinger. Jeg hadde pliktoppfyllende utfylt alle sesjonsevalueringer og hovedevalueringen (med blå penn og sirlig håndskrift).

Overraskelsen var likevel stor da mitt gule hovedevalueringsark ble trukket ut, og den amerikanske versjonen av navnet mitt ble ropt opp.
Premien var en Kindle Fire (eller tilsvarende enhet eller gavekort eller liknende) som de ikke hadde med seg siden den ikke er lansert i UK/Europa enda.

The Winner is @Briforum 2012

Brian Madden & me & the invisible prize

Bildet er derfor et bevis på at jeg har vunnet et eller annet, uten at det kanskje kommer krystallklart frem hva det er…

Siste dags buzzword var forøvrig “consumerization” (http://en.wikipedia.org/wiki/Consumerization).

Kjært barn har som kjent mange navn, og mer kjente begreper er kanskje BYOD (bring your own device) eller BYOC (bring your own computer) osv…
Poenget er uansett at brukeren/forbrukeren har et sett med utstyr som det forventes skal kunne brukes både hjemme og på jobb/skole. I tilegg vil brukerne ha enkel og effektiv tilgang til jobbens tjenester og dokumenter overalt.

Brukerens ønske om fleksibilitet og valgfrihet står likevel ofte i kontrast til IT-avdelingens ønske om standardisering, administrasjon og sikkerhet. Dette vet vi allerede, spørsmålet er hva gjør vi med det? FUIT..!?

Det ble også slått et slag for at alle som jobber med IT faktisk er desktop-pushers. Uansett hva du jobber med (klienter, servere, nett osv) påvirker det til syvende og sist brukeropplevelsen og om brukeren får gjort jobben sin på en god måte. Dette vet vi jo egentlig også, men kanskje er det greit med en påminnelse i ny og ned når vi sitter å stryker på serverne våre (som også er viktig!)

Andre nyheter er at Citrix har kommet med ny versjon av Cloud Gateway, og i løpet av kort tid kommer ny versjon av Receiver til iPad og Mac. Sammen med Citrix Sharefile kan dette blant annet implementeres som en intern “Dropbox” for bedriften. Dette høres utvilsomt interessant ut, og kan være noe å se nærmere på for å støtte opp under “consumerization”-brukeren.

The end 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *