Bring a toy Friday i dag (var det ikke?)

One response to “Bring a toy Friday i dag (var det ikke?)”

  1. bol001 says:

    Spørsmål i etterkant nødvendiggjør kommentar:

    Selvfølgelig er det et kamera i AR Drone 2.0. En treg iPad gjorde at jeg ikke merket at den ignorerte mitt trykk på “record”-knappen.. Dronen har et 720p kamera som ser “fremover” og et kamera under med mindre oppløsning. Disse kan du veksle mellom å “se” gjennom på iPad/iPhone og også ta opp med. Opptak kan gjøres både direkte på dronen (med USB plugg) eller av den streamede strømme på iPhone/iPad. Et eksempel her:

    http://www.youtube.com/watch?v=jiHgpWR5N2o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *