Usability Week 2012, London – Oppsummering

Reaksjoner når noen ser siten til NNGroup (http://www.nngroup.com/events/) kan ofte være at ”dette ser da ikke spesielt fancy ut”(…) Hvordan kan disse karene si noe om hva som skal ”selge” eller være bra for folk å bruke? For å svare på det (jeg bare regner med at de også får denne kritikken selv, siden de Read More

Usability Week 2012, London

Usability week er en konferanse i regi av Nielsen Norman Group (NN Group) som går 6 ganger i året. 4 ganger i USA (ulike byer), en gang i London og en gang i Sidney. Som det fremgår av navnet er tema for konferansen “Usability”. NN Group består av 3 hovedpersoner: Jakob Nielsen, Don Norman og Read More