Bølger i DHCP-poolen

Mye av det vi lager trender på i dataverdenen gir assosiasjoner til vann. Bølger, rytmiske tilbakevendende bølger, samme mønster, igjen og igjen, dag etter dag, uke etter uke. Hver tjeneste sitt eget mønster: Små krusninger eller store svinginger med antydning til brytning på toppene. Brudd i rytmen, enten det blir blikkstille eller en plutselig monsterbølge, betyr at noe er galt. Noe har laget forstyrrelser, enten nede i dypet der bølgene kommer fra, eller ved å lage hindringer oppe overflata slik at bølgen ikke slipper fram.

Noen ganger kan man se at det brygger opp til storm. Bølgene blir større og krappere. Da gjelder det å være før var og sette inn tiltak, enten kortsiktige (olje på vannet) eller langsiktige (bygge molo).

Bruken av IP-adresser er ikke noe unntak. På de fleste klientnettene ved UiT brukes DHCP. Hvert subnett har en egen pool med adresser som klientene blir tildelt etter behov. Utlånstida er ikke spesiell lang, slik at kort tid etter at en maskin har forlatt nettet blir adressen frigjort og er klar til bruk av neste maskin. For ei stund siden fikk vi på plass overvåking og trending av disse DHCP-poolene. Dette er et uvurderlig verktøy for å kunne oppdage problemer og planlegge hvordan IP-adressene våre beste kan fordeles. Spesielt på trådløsnettet på campus og på studentbyene, der storparten av utstyret er mobilt, gir dette noen vakre bølgemønstre.

Trådløsnett på Campus i februar

Trådløsnett på Campus i februar

I bølgemønsteret til Trådløsnettet på Campus Breivika ser vi i realiteten flyten av studenter inn og ut i løpet av uka. De aller fleste har i dag en mobil som kopler seg på Eduroam med en gang den får mulighet og vises derfor på grafen. I tillegg har de aller fleste minst en device i tillegg (brett eller bærbar) som også trenger IP-adresse. Derfor de bratte kurvene. Vi ser også at bølgetoppene nærmer seg taket! Dette er vi heldigvis klar over og har startet arbeidet med å heve taket.

Ellers er mønsteret tradisjonelt: Torsdag og fredag begynner arbeidslysta å avta og i helgene er det kun de med innleveringer hengende over hodet som inntar lesesalene.

Tilfeldig studentby i februar

Tilfeldig studentby i februar

På studentbyene ser vi at skillet mellom helg og hverdag er helt utvisket. Bølgene er også i motfase til livet på Campus. Når bølgene er for nedadgående i Breivika starter aktiviteten for fullt i studentbyen. Vi kan også legge merke til de søte toppene rundt klokka 10 på formiddagen. Alle må på nett og sjekke at verden fortsatt eksisterer før de drar til Campus. En times tid etter at de har forlatt blir adressene deres frigitt og det er bare de som “leser heime” som er tilbake.

Studentbyene er av natur like, men med små variasjoner seg imellom. Vi kan la det være kjent at studentene på Storelva er tidligst logget av og i seng.

Spesielt fakultet i februar

Spesielt fakultet i februar

Enkelte steder får ikke naturen lov å gå sin gang. Ved fakultetet over ser vi at noe skjer klokka tre hver natt og rykker alt utstyr ut av dvalen og i aktivitet. En nærmere sjekk med driftsansvarlige avslørte at de hadde konfigurert alt utstyret til å starte opp og gjennomføre eventuelle oppdateringer hver natt, slik at brukerne skulle slippe avbrytelser i løpet av arbeidsdagen. Et velmenende tiltak, men et vakkert resultat blei det ikke.

De som har innlogging kan se fleire grafer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *