Up in the cloud

Den skyfrie himmels tid er forbi. Regjeringen planlegger nå å utarbeide felles veiledninger og sjekklister for å gjøre det enklere å ta i bruk nettskyen (http://bit.ly/10ykZIP). Datatilsynet har også åpnet for bruk av Office 365 og Google Apps i henholdsvis Moss og Narvik kommune. I sin vurdering kommer de med noen grunnleggende avklaringer, men gir Read More

Midnight Sun Marathon 2012

Av og til trenger folk på ITA litt frisk luft, og i verste fall kanskje løpe litt. Derfor deltok flere på mila og minimaraton i årets MSM, og tre av disse var velvillig med på en liten fotoshoot. Gratulerer til Hilde, Harald, Kai, Kai Hugo, Terje og meg selv for vel gjennomført løp (noen glemt?), Read More

And the winner is…

Etter to dager ble BriForum 2012 avsluttet med diverse prisutdelinger. Jeg hadde pliktoppfyllende utfylt alle sesjonsevalueringer og hovedevalueringen (med blå penn og sirlig håndskrift). Overraskelsen var likevel stor da mitt gule hovedevalueringsark ble trukket ut, og den amerikanske versjonen av navnet mitt ble ropt opp. Premien var en Kindle Fire (eller tilsvarende enhet eller gavekort Read More

God save the geeks…

..stod det på T-skjorta vi fikk når Briforum 2012 (London, baby!) startet på morrakvisten i dag. Dette er utvilsomt en teknisk geek-konferanse der sånne som meg med Macbook er old school. I rettferdighetens navn skal det sies at de fleste deltok på sesjonene uten noen form for duppedingser, selv om en god del selvfølgelig hadde Read More

E-læringsguider OpenOffice

Asker kommune har lagt ut over 100 OpenOffice howto’s i en enkel og oversiktlig layout. Dette er en del av prosjektet med å innføre denne programvaren i kommunen, og gir brukerne enkle guider med mulighet til å gi rating på eksisterende guider og foreslå nye. God opplæring er ofte en avgjørende faktor for optimal utnyttelse Read More

Outlook 2010 og booking av ressurser

Hvis du prøver å booke et møterom i Outlook 2010 mot Exchange 2003 vil reserveringen ikke bli registrert, og du vil heller ikke få noen feilmelding. Som standard har ikke Outlook 2010 støtte for måten ressursbooking foretas i denne Exchange-versjonen, og Exchange 2007/2010 definerer ressurser på en annen måte.

Ninite

Med Ninite får du en enkel “nonags” automatisert installasjon av velkjente freeware-programmer til Windows 7/Vista/XP. Du velger ønsket programvare på http://ninite.com/, og laster ned og kjører den tilpassede installeren. Installasjon av et titalls applikasjoner (f.eks siste versjon av Filezilla, 7-Zip, Foxit Reader, ImgBurn, Putty, VLC, DropBox, Evernote og Spotify) er gjort på få minutter.

Nasjonal sikkerhetsdag 2010

Umoe iTet arrangerer årets sikkerhetsdag i Tromsø på Scandic Hotell 21.april. Fokus i år er sikkerhet i nettskyen. Les mer her: http://sikkerhetsdagen.no/

Opphavsrett og dataprogrammer

I et styrevedtak 19.11.2009 vedtok styret ved UiT et reglement for å utdype arbeidsgivers rett til arbeidsresultater og rettigheter i henhold til UiTs IPR-policy vedtatt i 2008. Utgangspunktet er at arbeidsgiver overtar alle rettigheter (eiendomsretten) til alle arbeidsresultater av enhver art som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved UiT. Dette gjelder Read More

Deling av digitale læringsressurser og juridiske problemstillinger i høyere utdanning

Dette er en kartlegging utført på oppdrag fra Norgesuniversitetets Ekspertgruppe for deling av digitale læringsressurser (DLR). I kartleggingen sees det nærmere på behovet for en type nasjonal rådgivnings‐ og støttetjeneste knyttet til juridiske aspekter og delingsproblematikken innenfor høyere utdanning.